Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 101-ПВР/НС
Добрич, 06.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич са постъпили предложение с вх. №250-ПВР/НС  от 06.11.2021г. от Дилян Господинов - упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и вх. №264-ПВР/НС  от 06.11.2021г. от Мехмед Расим - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВ АИ СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №56-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

 

080300002

Председател

Станка Славова Борисова

ИТН

 

080300002

Член

Лъчезара Георгиевава Георгиева

ИТН

 

080300003

Член

Филиз Кадир Адемова

ИТН

 

080300003

Член

Даниел Светлозаров Панайотов

ИТН

 

080300004

Член

Стефка Симеонова Великова

ИТН

 

080300005

Заместник председател

Силвия Александрова Атанасова

ИТН

 

080300005

Член

Галя Илиева Иванова

ИТН

 

080300006

Секретар

Денис Ербилов Адемов

ИТН

 

080300006

Член

Мариана Върбанова Иванова

ИТН

 

080300006

Член

Станимир Каменов Иванов

ИТН

 

080300007

Секретар

Симона Емилова Радкова

ИТН

 

080300007

Член

Димитър Костов Тодоров

ИТН

 

080300008

Заместник председател

Ирина Тодорова Андреева

ИТН

 

080300008

Член

Цонка Делева Великова

ИТН

 

080300009

Председател

Виктор Венцислвов Господинов

ИТН

 

080300009

Член

Ива Владимирова Георгиева

ИТН

 

080300009

Член

Йоана Анастасова Димитрова

ИТН

 

080300010

Член

Ивелина Стефанова Василева

ИТН

 

080300010

Член

Георги Радев Георгиев

ИТН

 

080300011

Председател

Силвия Господинова Василева

ИТН

 

080300011

Член

Десислава Георгиева Жекова

ИТН

 

080300011

Член

Вктория Стефанова Стоянова

ИТН

 

080300012

Член

Даниела Светославова Рабчева

ИТН

 

080300012

Член

Росица Богданова Дечева

ИТН

 

080300013

Заместник председател

Венета Петрова Василева

ИТН

 

080300013

Член

Жива Димчева Николова

ИТН

 

080300014

Член

Николай Великов Иванов

ИТН

 

080300015

Заместник председател

Людмила Иванова Петрова

ИТН

 

080300015

Член

Христо Иванов Христов

ИТН

 

080300016

Заместник председател

Емрал Наджми Хасан

ИТН

 

080300017

Член

Есмирай Февзи Насуф

ИТН

 

080300018

Член

Ангел Демиров Белчев

ИТН

 

080300019

Секретар

Петя Желева Тодорова

ИТН

 

080300019

Член

Наташа Делева Генова

ИТН

 

080300020

Председател

Севгин Реджебов Расимов

ИТН

 

080300020

Член

Галин Димитров Ганчев

ИТН

 

080300021

Секретар

Петър Григоров Георгиев

ИТН

 

080300021

Член

Мариан Иванов Костадинов

ИТН

 

080300022

Член

Николай Василев Георгиев

ИТН

 

080300022

Член

Диляна Цветанова Кръстева

ИТН

 

080300023

Заместник председател

Алихан Шенол Али

ИТН

 

080300023

Член

Галя Неделчева Йорданова

ИТН

 

080300024

Секретар

Надя Михайлова Сашева

ИТН

 

080300025

Член

Йордан Мирославов Великов

ИТН

 

080300026

Секретар

Сунай Февзи Насуф

ИТН

 

080300026

Член

Иван Георгиев Димитров

ИТН

 

080300027

Заместник председател

Мария Иванова Димитрова

ИТН

 

080300027

Член

Мина Галинова Димитрова

ИТН

 

080300028

Член

Кремена Василева Янчева

ИТН

 

080300030

Секретар

Валентин Валеров Демиров

ИТН

 

080300030

Член

Деляна  Георгиева Панайотова

ИТН

 

080300031

Член

Валентина Панчева Иванова

ИТН

 

080300032

Секретар

Фетие Гюрсел Расимов

ИТН

 

080300033

Секретар

Димитричка Николова Ганчева

ИТН

 

080300033

Член

Еленка Колева Иванова

ИТН

 

080300034

Член

Елчин Насуф Юсуф

ИТН

 

080300036

Член

Марийка Стоянова Ангелова

ИТН

 

080300037

Председател

Рекшен Шенол Мюмюн

ИТН

 

     

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

 

080300002

Председател

Ивайло Пламенов Джилянов

ИТН

 

080300002

Член

Станка Славова Борисова

ИТН

 

080300003

Член

Магдалена Веселинова Делева

ИТН

 

080300003

Член

Галя Неделчева Йорданова

ИТН

 

080300004

Член

Мартин Веселинов Николов

ИТН

 

080300005

Заместник председател

Мария Димитрова Авджиева

ИТН

 

080300005

Член

Кремена Василева Янчева

ИТН

 

080300006

Секретар

Теодора Павлова Гарева

ИТН

 

080300006

Член

Лъчезара Георгиева Георгиева

ИТН

 

080300006

Член

Даниела Светославова Рабчева

ИТН

 

080300007

Секретар

Евдокия Тодорова Попова

ИТН

 

080300007

Член

Силвия Александрова Атанасова

ИТН

 

080300008

Заместник председател

Красимира Янакиева Ралева

ИТН

 

080300008

Член

Таня Рачева Георгиева

ИТН

 

080300009

Председател

Стефани Стилянова Илиева

ИТН

 

080300009

Член

Десислава Георгиева Жекова

ИТН

 

080300009

Член

Силвия Господинова Василева

ИТН

 

080300010

Член

Деница Илиева Андреева

ИТН

 

080300010

Член

Васил Михайлов Димитров

ИТН

 

080300011

Председател

Галина Тодорова Йорданова

ИТН

 

080300011

Член

Иванка Николова Атанасова

ИТН

 

080300011

Член

Айтен Салиева Демирова

ИТН

 

080300012

Член

Димитричка Тодорова Петрова

ИТН

 

080300012

Член

Жива Димчева Николова

ИТН

 

080300013

Заместник председател

Димитричка Николова Ганчева

ИТН

 

080300013

Член

Нейчо Александров Нейчев

ИТН

 

080300014

Член

Марин Янков Ралев

ИТН

 

080300015

Заместник председател

Християн Валентинов Димитров

ИТН

 

080300015

Член

Румяна Павлова Атанасова

ИТН

 

080300016

Заместник председател

Дарина Михалева Драганова

ИТН

 

080300017

Член

Дияна Иванова Желязкова

ИТН

 

080300018

Член

Антоанета Емилова Антонова

ИТН

 

080300019

Секретар

Лилия Димитрова Станева

ИТН

 

080300019

Член

Гюлсечер Мамуд Зинел

ИТН

 

080300020

Председател

Рекшен Шенол Мюмюн

ИТН

 

080300020

Член

Димитър Илиев Димитров

ИТН

 

080300021

Секретар

Биляна Георгиева Христова

ИТН

 

080300021

Член

Петър Григоров Георгиев

ИТН

 

080300022

Член

Галин Димитров Ганчев

ИТН

 

080300022

Член

Димитър Илков Димитров

ИТН

 

080300023

Заместник председател

Ирина Тодорова Андреева

ИТН

 

080300023

Член

Надя Михайлова Сашева

ИТН

 

080300024

Секретар

Росен Михайлов Сашев

ИТН

 

080300025

Член

Васил Димитров Василев

ИТН

 

080300026

Секретар

Виолета Богданова Стойнева

ИТН

 

080300026

Член

Иван Георгиев Димитров

ИТН

 

080300027

Заместник председател

Анелия Богданова Димитрова

ИТН

 

080300027

Член

Мария Иванова Димитрова

ИТН

 

080300028

Член

Иванина Ивелинова Добрева

ИТН

 

080300030

Секретар

Тодор Гичев Станев

ИТН

 

080300030

Член

Параскева Димитрова Господинова

ИТН

 

080300031

Член

Ивелин Иванов Добрев

ИТН

 

080300032

Секретар

Петьо Димитров Петков

ИТН

 

080300033

Секретар

Росица Желязкова Димитрова

ИТН

 

080300033

Член

Марийка Иванова Панайотова

ИТН

 

080300034

Член

Надя Михайлова Сашева

ИТН

 

080300036

Член

Дарина Николова Симеонова

ИТН

 

080300037

Председател

Виолета Георгиева Димитрова

ИТН

 

           

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВ АИ СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300007

Член

Мариана Асенова Инджева

ДПС

080300023

Председател

Розалия Миткова Христова

ДПС

080300031

Секретар

Станислав Красимиров Михайлов

ДПС

080300035

Член

Нермин Ахмед Вели

ДПС

     

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300007

Член

Зехра Мустафа Акиф

ДПС

080300023

Председател

Несрин Халил Минчева

ДПС

080300031

Секретар

Николай Иванов Станев

ДПС

080300035

Член

Красимир Тодоров Георгиев

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 06.11.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения