Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 102-ПВР/НС
Добрич, 06.11.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатските листи, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление  с вх. №251-НС от 06.11.2021г. от Назмие Люман - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №54-ПВР/НС, заведени под № 4, съответно в 09:50 часа на 06.11.2021г., в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №56-ПВР/НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 16 /шестнадесет/  не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА  16 /шестнадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

1

Тансер Илмиев Нуриев

2

Веско Филипов Ангелов

3

Бахтияр Емин Ешреф

4

Карани Мюрсел Бербер

5

Джем Ахмед Юсеин

6

Драгомир Василев Колев

7

Кръстьо Стоянов Харалампиев

8

Ирфан Салимов Салиев

9

Ширин Алиосман Асан

10

Айдън Салим Федаил

11

Ферди Назми Чакър

12

Наско Андонов Василев

13

Бирсял Джемалдин Рафиева

14

Васвие Исмаилова Нуриева

15

Аличко Енчев Алексиев

16

Калинка Илиева Василева

 

  1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 16 /шестнадесет/  застъпници, съгласно Приложение №59-ПВР/НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 06.11.2021 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения