Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 103-ПВР/НС
Добрич, 06.11.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на ПП " ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №254-ПВР/НС/06.11.2021г. от Красимир Кирилов – упълномощен представител на ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

След извършена проверка на предложените за упълномощените представители на ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", РИК - Добрич констатира, че няма несъответствие в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич 132 /сто тридесет и два/ броя упълномощени представители на ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Стела Стефанова Иванова

№ 1 /06.11.2021 г.

2

Красимир Димитров Калчев

№ 2 /06.11.2021 г.

3

Мирослав Енчев Митев

№ 3 /06.11.2021 г.

4

Петър Димитров Петров

№ 4 /06.11.2021 г.

5

Кичка Димитрова Колева

№ 5 /06.11.2021 г.

6

Дияна Кръстева Георгиева

№ 6 /06.11.2021 г.

7

Георги Цветанов Ваковски

№ 7 /06.11.2021 г.

8

Галина Стефанова Попова - Ваковска

№ 8 /06.11.2021 г.

9

Преслава Георгиева Ваковска

№ 9 /06.11.2021 г.

10

Деяна Димитрова Христова

№ 10 /06.11.2021 г.

11

Светлин Християнов Станчев

№ 11 /06.11.2021 г.

12

Християн Станчев Христов

№ 12 /06.11.2021 г.

13

Атанас Петров Недев

№ 13 /06.11.2021 г.

14

Невяна Димитрова Димитрова

№ 14 /06.11.2021 г.

15

Снежана Панайотова Недева

№ 15 /06.11.2021 г.

16

Траяна Георгиева Ваковска

№ 16 /06.11.2021 г.

17

Диана Иванова Райнова

№ 17 /06.11.2021 г.

18

Пламен Йорданов Кирилов

№ 18 /06.11.2021 г.

19

Пенко Янков Сотиров

№ 19 /06.11.2021 г.

20

Весела Йорданова Сотирова

№ 20 /06.11.2021 г.

21

Зорница Панайотова Минчева

№ 21 /06.11.2021 г.

22

Милен Димитров Димитров

№ 22 /06.11.2021 г.

23

Станислава Валентинова Желева

№ 23 /06.11.2021 г.

24

Жеко Иванов Желев

№ 24 /06.11.2021 г.

25

Диян Иванов Василев

№ 25 /06.11.2021 г.

26

Меглена Руменова Арнаудова

№ 26 /06.11.2021 г.

27

Росица Димитрова Русева

№ 27 /06.11.2021 г.

28

Теодора Димитрова Господинова

№ 28 /06.11.2021 г.

29

Даринка Маринова Михнева

№ 29 /06.11.2021 г.

30

Цветелина Руменова Михнева

№ 30 /06.11.2021 г.

31

Живко Петков Димитров

№ 31 /06.11.2021 г.

32

Александра Иванова Василева

№ 32 /06.11.2021 г.

33

Марийка Иванова Пеева

№ 33 /06.11.2021 г.

34

Димитър Иванов Пеев

№ 34 /06.11.2021 г.

35

Галина Тодорова Георгиева

№ 35 /06.11.2021 г.

36

Даниел Иванов Янчев

№ 36 /06.11.2021 г.

37

Александър Станиславов Бакърджиев

№ 37 /06.11.2021 г.

38

Илияна Милева Стратиева

№ 38 /06.11.2021 г.

39

Живко Андреев Жеков

№ 39 /06.11.2021 г.

40

Живко Деянов Дончев

№ 40 /06.11.2021 г.

41

Кристина Тодорова Тодорова

№ 41 /06.11.2021 г.

42

Севдалина Живкова Мирчева

№ 42 /06.11.2021 г.

43

Пламен Йорданов Димитров

№ 43 /06.11.2021 г.

44

Живко Петров Жечев

№ 44 /06.11.2021 г.

45

Мария Апостолова Николова

№ 45 /06.11.2021 г.

46

Стефан Керанов Стефанов

№ 46 /06.11.2021 г.

47

Калоян Пламенов Митев

№ 47 /06.11.2021 г.

48

Димитър Колев Христов

№ 48 /06.11.2021 г.

49

Снежана Цветанова Славова

№ 49 /06.11.2021 г.

50

Цветомир Димитров Димитров

№ 50 /06.11.2021 г.

51

Петко Георгиев Пенев

№ 51 /06.11.2021 г.

52

Веселина Петрова Христова

№ 52 /06.11.2021 г.

53

Константин Христов Димов

№ 53 /06.11.2021 г.

54

Силвия Йорданова Михайлова

№ 54 /06.11.2021 г.

55

Михаил Йорданов Михайлов

№ 55 /06.11.2021 г.

56

Кирил Русков Кирилов

№ 56 /06.11.2021 г.

57

Любен Георгиев Георгиев

№ 57 /06.11.2021 г.

58

Тодор Добринов Тодоров

№ 58 /06.11.2021 г.

59

Жана Куманова Митева

№ 59 /06.11.2021 г.

60

Марияна Георгиева Яламова

№ 60 /06.11.2021 г.

61

Теодора Костадинова Димитрова

№ 61 /06.11.2021 г.

62

Силвия Петрова Ненчева

№ 62 /06.11.2021 г.

63

Петранка Проданова Василева

№ 63 /06.11.2021 г.

64

Павел Стоянов Трифонов

№ 64 /06.11.2021 г.

65

Тодор Стефанов Яламов

№ 65 /06.11.2021 г.

66

Йордан Георгиев Димитров

№ 66 /06.11.2021 г.

67

Живка Георгиева Димитрова

№ 67 /06.11.2021 г.

68

Пенка Цветанова Дянкова

№ 68 /06.11.2021 г.

69

Цветомир Йорданов Стефанов

№ 69 /06.11.2021 г.

70

Михаил Георгиев Михайлов

№ 70 /06.11.2021 г.

71

Николай Неделчев Николов

№ 71 /06.11.2021 г.

72

Яница Пламенова Стоянова

№ 72 /06.11.2021 г.

73

Ивелина Димитрова Дойчева

№ 73 /06.11.2021 г.

74

Цветелина Йорданова Тодорова

№ 74 /06.11.2021 г.

75

Светла Димитрова Вълчева

№ 75 /06.11.2021 г.

76

Васил Марков Нейков

№ 76 /06.11.2021 г.

77

Симеон Михайлов Вълчев

№ 77 /06.11.2021 г.

78

Йордан Неделчев Русев

№ 78 /06.11.2021 г.

79

Стоян Атанасов Димитров

№ 79 /06.11.2021 г.

80

Станислав Валентинов Стоянов

№ 80 /06.11.2021 г.

81

Венцислав Марев Великов

№ 81 /06.11.2021 г.

82

Юлиян Петров Жечев

№ 82 /06.11.2021 г.

83

Магдалена Николова Николова

№ 83 /06.11.2021 г.

84

Михаил Сребков Маринов

№ 84 /06.11.2021 г.

85

Борислава Атанасова Маринова

№ 85 /06.11.2021 г.

86

Евгения Христова Стоянова

№ 86 /06.11.2021 г.

87

Кръстинка Монева Станева

№ 87 /06.11.2021 г.

88

Сребко Маринов Станев

№ 88 /06.11.2021 г.

89

Димчо Железов Димов

№ 89 /06.11.2021 г.

90

Янка Колева Янкова

№ 90 /06.11.2021 г.

91

Ванеса Ивелинова Иванова

№ 91 /06.11.2021 г.

92

Иван Иванов Иванов

№ 92 /06.11.2021 г.

93

Атанас Вълчев Димитров

№ 93 /06.11.2021 г.

94

Веселина Атанасова Иванова

№ 94 /06.11.2021 г.

95

Йорданка Николаева Димитрова

№ 95 /06.11.2021 г.

96

Диана Мирчева Димитрова

№ 96 /06.11.2021 г.

97

Пламена Ивелинова Николова

№ 97 /06.11.2021 г.

98

Боянка Йорданова Колева

№ 98 /06.11.2021 г.

99

Александър Атанасов Вълчев

№ 99 /06.11.2021 г.

100

Гергана Емилова Иванова

№ 100 /06.11.2021 г.

101

Йоана Пламенова Пенева

№ 101 /06.11.2021 г.

102

Таня Иванова Иванова

№ 102 /06.11.2021 г.

103

Янка Николова Иванова

№ 103 /06.11.2021 г.

104

Борислава Тодорова Богданова

№ 104 /06.11.2021 г.

105

Мариян Атанасов Симеонов

№ 105 /06.11.2021 г.

106

Светла Парашкевова Георгиева

№ 106 /06.11.2021 г.

107

Андрей Маринов Георгиев

№ 107 /06.11.2021 г.

108

Димитър Иванов Енев

№ 108 /06.11.2021 г.

109

Атанас Василев Атанасов

№ 109 /06.11.2021 г.

110

Петър Василев Атанасов

№ 110 /06.11.2021 г.

111

Събка Михова Костадинова

№ 111 /06.11.2021 г.

112

Александър Стефанов Панайотов

№ 112 /06.11.2021 г.

113

Стоян Петров Стоянов

№ 113 /06.11.2021 г.

114

Дона Кирилова Петкова

№ 114 /06.11.2021 г.

115

Стоянка Илиева Димитрова

№ 115 /06.11.2021 г.

116

Йорданка Дженева Колева

№ 116 /06.11.2021 г.

117

Иванка Петрова Атанасова

№ 117 /06.11.2021 г.

118

Росен Станчев Костов

№ 118 /06.11.2021 г.

119

Николай Николов Димов

№ 119 /06.11.2021 г.

120

Пенчо Христов Стайков

№ 120 /06.11.2021 г.

121

Георги Стоянов Гочев

№ 121 /06.11.2021 г.

122

Иванка Николова Маринова

№ 122 /06.11.2021 г.

123

Динчо Иванов Господинов

№ 123 /06.11.2021 г.

124

Ивелин Димов Иванов

№ 124 /06.11.2021 г.

125

Георги Златев Атанасов

№ 125 /06.11.2021 г.

126

Пенка Димитрова Иванова

№ 126 /06.11.2021 г.

127

Ивелина Кръстева Тодорова

№ 127 /06.11.2021 г.

128

Станка Костадинова Георгиева

№ 128 /06.11.2021 г.

129

Боян Стоянов Маринов

№ 129 /06.11.2021 г.

130

Георги Златев Георгиев

№ 130 /06.11.2021 г.

131

Ивелин Пейчев Ройдев

№ 131 /06.11.2021 г.

132

Ивелин Илиев Атанасов

№ 132 /06.11.2021 г.

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 06.11.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения