Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 104-ПВР/НС
Добрич, 06.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Тервел

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №255-ПВР/НС  от 06.11.2021г. от Михаел Игнатов - упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на СИК в Община Тервел.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №57-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тервел, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082700001

член

Пенка Гоцева Няголова

ИСМВ

082700002

секратар

Петранка Стоянова Новакова

ИСМВ

082700003

член

Марийка Петрова Русева

ИСМВ

082700004

секратар

Стилиян Петров Новаков

ИСМВ

082700005

член

Пенка Тодорова Найденова

ИСМВ

082700006

секратар

Християн Петров Новаков

ИСМВ

082700007

член

Марияна Петрова Петрова

ИСМВ

082700008

член

Ивелина Анчева Иванова

ИСМВ

082700009

член

Еленка Йорданова Станкова

ИСМВ

082700012

член

Лазар Маринов Иванов

ИСМВ

082700013

член

Иван Георгиев Желев

ИСМВ

082700014

зам.председател

Венета Минева Георгиева

ИСМВ

082700015

член

Яшар Реджеб Али

ИСМВ

082700016

член

Виктория Колева Великова

ИСМВ

082700017

член

Дияна Дойчева Иванова

ИСМВ

082700020

член

Йордан Христов Иванов

ИСМВ

082700021

член

Иванка Симеонова Димова

ИСМВ

082700023

член

Василка Стратиева Кънчева

ИСМВ

082700024

член

Начо Начев Георгиев

ИСМВ

082700025

член

Анчо Иванов Наков

ИСМВ

082700028

член

Минка Добрева Иванова

ИСМВ

082700029

член

Росица Стоянова Иванова

ИСМВ

082700030

член

Стоян Красимиров Колев

ИСМВ

082700031

секретар

Софка Василева Кръстева

ИСМВ

082700032

член

Диана Пантелеймонова Илиева

ИСМВ

     

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ИСМВ

082700001

член

Антоанета Няголова Добрева

ИСМВ

082700002

секратар

Михаил Колев Михайлов

ИСМВ

082700003

член

Иванка Симеонова Димова

ИСМВ

082700004

секратар

Пенка Тодорова Найденова

ИСМВ

082700005

член

Руска Илева Тодорова

ИСМВ

082700006

секратар

Антония Недкова Михайлова

ИСМВ

082700007

член

Дияна Дойчева Иванова

ИСМВ

082700008

член

Гинка Маринова Стойчева

ИСМВ

082700009

член

Златан Ѝорданов Стойчев

ИСМВ

082700012

член

Рада Иванова Божилова - Лозанова

ИСМВ

082700013

член

Величка Алексиева Ташкова

ИСМВ

082700014

зам.председател

Николай Петров Николов

ИСМВ

082700015

член

Семеон Ганчев Демиров

ИСМВ

082700016

член

Христо Петков Чичанов

ИСМВ

082700017

член

Екатерина Илиева Костадинова

ИСМВ

082700020

член

Пенка Димитрова Иванова

ИСМВ

082700021

член

Марийка Петрова Русева

ИСМВ

082700023

член

Маринка Колева Иванова

ИСМВ

082700024

член

Петър Михалев Илиев

ИСМВ

082700025

член

Валентин Димитров Иванов

ИСМВ

082700028

член

Вълко Радев Ташков

ИСМВ

082700029

член

Елена Йорданова Станкова

ИСМВ

082700030

член

Иван Галинов Стоянов

ИСМВ

082700031

секретар

Минка Друмева Иванова

ИСМВ

082700032

член

Естер Ференц Христова

ИСМВ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 06.11.2021 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения