Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 106-ПВР/НС
Добрич, 07.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари.

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №261-ПВР/НС  от 06.11.2021г. от Боян Петров - упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ и вх. №271-ПВР/НС  от 07.11.2021г. от Михаел Игнатов - упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №62-ПВР/НС от 18.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000001

Секретар

Ася Костадинова Минчева

БСП

082000008

Председател

Станимир Тодоров Иванов

БСП

082000011

Зам.председател

Данаил Димов Христов

БСП

082000012

Секретар

Свилена Стоянова Дамянова

БСП

082000016

Секретар

Юлияна Димова Христова

БСП

082000017

Член

Иванка Христова Стоянова

БСП

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000001

Секретар

Венко Йорданов Велков

БСП

082000008

Председател

Гергана Иванова Атанасова

БСП

082000011

Зам.председател

Денислав Русков Тодоров

БСП

082000012

Секретар

Донка Маринова Стоянова

БСП

082000016

Секретар

Иванка Христова Стоянова

БСП

082000017

Член

Мария Димитрова Късева

БСП

 

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

  

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000001

Член

Павлина Димитрова Коева-Цанева

ИСМВ

082000003

Член

Велина Стоянова Георгиева

ИСМВ

082000004

Член

Калинка Влайкова Пенева

ИСМВ

082000005

Зам.председател

Живко Киров Петров

ИСМВ

082000006

Член

Атанас Петров Атанасов

ИСМВ

082000006

Член

Галина Златева Джендова

ИСМВ

082000008

Член

Недка Дражева Иванова

ИСМВ

082000009

Член

Ивета Пламенова Иванова

ИСМВ

082000009

Член

Венко Йорданов Велков

ИСМВ

082000010

Секретар

Иван Мирчев Иванов

ИСМВ

082000011

Член

Диньо Георгиев Йорданов

ИСМВ

082000012

Член

Стойка Цветанова Георгиева

ИСМВ

082000013

Член

Златка Радева Тодорова

ИСМВ

082000014

Член

Стелиана Ивелинова Михайлова

ИСМВ

082000015

Член

Недялка Момчева Стоянова

ИСМВ

082000016

Член

Денислав Русков Тодоров

ИСМВ

082000017

Член

Славка Марева Йорданова

ИСМВ

 

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000001

Член

Дамян Николов Димитров

ИСМВ

082000003

Член

Ганка Димова Михайлова

ИСМВ

082000004

Член

Жечо Димов Желязков

ИСМВ

082000005

Зам.председател

Десислава Богомилова Димитрова

ИСМВ

082000006

Член

Николай Кирилов Симеонов

ИСМВ

082000006

Член

Никола Желязков Колев

ИСМВ

082000008

Член

Живка Илиева Гелеменска

ИСМВ

082000009

Член

Иван Драгостинов Стоянов

ИСМВ

082000009

Член

Кудрет Неждет Ибрям

ИСМВ

082000010

Секретар

Райко Енчев Райков

ИСМВ

082000011

Член

Дарина Иванова Димитрова

ИСМВ

082000012

Член

Джеврие Ризова Ризова

ИСМВ

082000013

Член

Виолета Ангелова Донева-Петрова

ИСМВ

082000014

Член

Гюлер Кудретова Али

ИСМВ

082000015

Член

Сергей Николов Янакиев

ИСМВ

082000016

член

Иванка Стоянова Димитрова

ИСМВ

082000017

Член

Димитър Димитров Иванов

ИСМВ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 07.11.2021 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения