Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 107-ПВР/НС
Добрич, 07.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Каварна.

В РИК - Добрич е постъпило предложение вх. №258-ПВР/НС  от 06.11.2021г. от Жулиета Радева - упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“  за промяна в състава на СИК в Община Каварна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №58-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081700012

зам.председател

Георги Костадинов Костов

ДБО

081700028

член

Севдалина Иванова Йорданова

ДБО

       
 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081700012

зам.председател

Марийка Андреева Стефанова

ДБО

081700028

член

Георги Костадинов Костов

ДБО

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изкскванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 07.11.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения