Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 12-ПВР/НС
Добрич, 01.10.2021

ОТНОСНО: определяне структурата и съдържанието на единната номерация и общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички, при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК са постъпили  заповеди от кметовете на всички общини в област Добрич както следва:

- Заповед № 576/23.09.2021г. на Кмета на Община Тервел с вх. №4-ПВР/НС/ 26.09.2021г.

- Заповед №РД-08-478/24.09.2021г. на Кмета на Община Крушари с вх. № 5-ПВР/НС/ 26.09.2021г.;

- Заповед № 1149/23.09.2021г на Кмета на Община Балчик с вх. №6-ПВР/НС/ 26.09.2021г.;

- Заповед № 1314/24.09.2021г. на Кмета на Община Добрич с вх. №17-ПВР/НС/ 27.09.2021г.;

- Заповед № 888/23.09.2021г. на Кмета на Община Ген. Тошево с вх. №18-ПВР/НС/ 27.09.2021г.;

- Заповед № 1290/23.09.2021г. на Кмета на Община Добричка с вх. №20-ПВР/НС/ 28.09.2021г.;

- Заповед №РД-04-487/23.09.2021г. на Кмета на Община Шабла с вх. №25-ПВР/НС/ 29.09.2021г.;

- Заповед № 842/21.09.2021г. на Кмета на Община Каварна с вх. №32-НС/ 01.10.2021г.;

с които са образувани избирателните секции на територията на всяка община.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, чл. 8, ал. 8, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 564-ПВР/ НС от 21.09.2021г. на ЦИК, РИК-Добрич

 

РЕШИ:

 1. Определя начина на формиране на единни номера на избирателните секции за Осми изборен район - Добрички:

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида  АА BB CC XXX, където:

АА е номер на  изборния район в страната -  08 Добрички, съгласно Указ № 202 от 5 август 2014г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2014г.);

BB е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ:

CC е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление - за всички секции в Осми изборен район се изписва 00;

XXX е номерът на секцията в съответното населено място.

 1. Определя единни номера на избирателни секции за общините в Осми изборен район – Добрички за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Община

№ на изборен район (АА)

№ на община (ВВ)

№ на административен район (СС)

№ на секция в общината (ХХХ)

Добрич

08

28

00

От № 001 до № 129 вкл.

Добричка

08

15

00

От № 001 до  № 067 вкл.

Генерал Тошево

08

12

00

От № 001 до № 047 вкл.

Тервел

08

27

00

От № 001 до № 032 вкл.

Балчик

08

03

00

От № 001 до  № 037 вкл.

Каварна

08

17

00

От № 001 до № 031 вкл.

Шабла

08

29

00

От № 001 до  № 016 вкл.

Крушари

08

20

00

От № 001 до  № 017 вкл.

 

 1. Определя общия брой на членовете на секционни избирателни комисии /СИК/, включително председател, заместник председател и секретар в Осми изборен район – Добрички за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

- за секциите до 500 избиратели включително - СИК в състав от 7 члена;

- за секциите с над 500 избиратели - СИК в състав от 9 члена.

 1. Определя числеността на членовете на ПСИК /с трайни увреждания/ - 7 члена, в това число председател, заместник председател и секретар.

           Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Зам. председател: Диляна Данаилова Василева

* Публикувано на 01.10.2021 в 17:04 часа

Свързани решения:

13-ПВР/НС/01.10.2021

14-ПВР/НС/01.10.2021

15-ПВР/НС/01.10.2021

16-НС/ПВР/01.10.2021

17-ПВР/НС/01.10.2021

18-ПВР/НС/01.10.2021

19-ПВР/НС/01.10.2021

20-ПВР/НС/01.10.2021

21-ПВР/НС/01.10.2021

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения