Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 124-ПВР/НС
Добрич, 08.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №288-ПВР/НС от 08.11.2021г., вх. №291-ПВР/НС от 08.11.2021г.  от Нели Матеева-Димитрова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ - СДС и вх. №293-ПВР/НС от 08.11.2021г.  от Стефан Костов - упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №54-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ - СДС в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500030

Секретар

Дарина Георгиева Иванова

 ГЕРБ - СДС

081500032

Зам. Председател

Назик Назиф Исмаил

 ГЕРБ - СДС

 

                      Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500030

Секретар

Христина Георгиева Александрова

 ГЕРБ - СДС

081500032

Зам. Председател

Димитър Александров Димитров

 ГЕРБ - СДС

           

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

председател

Златинка Петрова Неделчева

ИТН

081500039

председател

Добромир  Мирославов Димитров

ИТН

081500039

член

Денко Иванов Денев

ИТН

081500001

секретар

Светла Иванова Стоева

ИТН

081500019

зам.-председател

Мариян Светославов Георгиев

ИТН

081500058

член

Димитрина Йорданова Василева

ИТН

081500058

член

Росен Мирославов Маринов

ИТН

081500059

председател

 Татяна Георгиева Йовева

ИТН

081500059

член

Грациела Атанасова Дакова

ИТН

081500051

член

Евгени Диков Иванов

ИТН

081500052

член

Живодар Драгомиров Владев

ИТН

081500062

зам.-председател

Бисерка Асенова Асенова

ИТН

081500062

член

Пламена Петрова Кръстева

ИТН

081500054

член

Иван Димитров Пеев

ИТН

081500054

член

Станил Петров Янъков

ИТН

081500014

зам.-председател

Добринка Георгиева Петрова

ИТН

081500014

член

Марина Димитрова Петрова

ИТН

081500041

член

Веселина Кръстева Колева

ИТН

081500041

член

Миглена Хараламбиева Илиева

ИТН

081500049

член

Иван Николов Костов

ИТН

081500049

член

Елица Стоянова Георгиева

ИТН

081500034

член

Елена Атанасова Великова

ИТН

081500034

зам.-председател

Преслава Петрова Иванова

ИТН

081500052

зам.-председател

Нихат Орхан Реджеб

ИТН

081500018

секретар

Антоанета Трифонова Петкова

ИТН

081500018

член

Анелия Пламенова Йорданова

ИТН

081500017

член

Камен Иванов Тодоров

ИТН

081500043

член

Диана Бонева Иванова

ИТН

081500065

член

Фахрие Фарис Сали

ИТН

081500065

председател

Момчил Сашев Минчев

ИТН

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

председател

Николинка Петрова Иванова

ИТН

081500039

председател

Мая Руменова Кръстева

ИТН

081500039

член

Нихат Орхан Реджеб

ИТН

081500001

секретар

Росица Иванова Тодороа

ИТН

081500019

зам.-председател

Теодора Христова Йорданова

ИТН

081500058

член

Цвета Станиславова Керанова

ИТН

081500058

член

Тодорка Колева Василева

ИТН

081500059

председател

Грациела Атанасова Дакова

ИТН

081500059

член

Атанаска Йорданова Тодорова

ИТН

081500051

член

Яница Валентинова Донева

ИТН

081500052

член

Силвия Парушева Минчева

ИТН

081500062

зам.-председател

Ралица Живкова Маринова

ИТН

081500062

член

Иван Николов Костов

ИТН

081500054

член

Янислав Ивов Георгиев - Каталоев

ИТН

081500054

член

Кристиан Недков Недев

ИТН

081500014

зам.-председател

Снежина Георгиева Чекелова

ИТН

081500014

член

Иван Тодоров Тодоров

ИТН

081500041

член

Станислава Маринова Балчева

ИТН

081500041

член

Габриела Мирославова Миланова

ИТН

081500049

член

Преслава Петрова Иванова

ИТН

081500049

член

Мартин Тошков Стоянов

ИТН

081500034

зам.-председател

Ирена Краева Симеонова

ИТН

081500034

член

Пепа Иванова Стоянова

ИТН

081500052

зам.-председател

Гинка Йорданова Георгиева

ИТН

081500018

секретар

Росен Стойчев Михайлов

ИТН

081500018

член

Живодар Драгомиров Владев

ИТН

081500017

член

Петя Красимирова Петрова

ИТН

081500043

член

Виктория Златкова Димитрова

ИТН

081500065

председател

Фахрие Фарис Сали

ИТН

081500065

член

Момчил Сашев Минчев

ИТН

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 08.11.2021 в 19:29 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения