Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 230-ПВР/НС
Добрич, 14.11.2021

ОТНОСНО: сигнал от Борислав Иванов за извършено нарушение на личните данни

В РИК - Добрич е постъпил сигнал от Борислав Иванов с вх. № 437-ПВР-НС от 13.11.2021 г., заведен  в регистъра за жалби и сигнали под № 07-ПВР-НС  от 13.11.2021 г., препратен от ЦИК, относно извършено нарушение по предоставяне на личните данни на лицето.

Към жалбата, няма приложен доказателствен материал. 

С оглед на това РИК –Добрич извърши проверка по отношение  на предоставения сигнал  и установи, че лицето от политическата сила, упоменато в сигнала, е подало заявление с вх. № 481-ПВР-НС от 13.11.2021 г., с което РИК-Добрич е взело Решение № 206-ПРВ-НС от 13.11.2021 г. за извършената замяна на посоченото лице като председател.

В СИК № 081500023, находяща се в село Енево, община Добричка за председател е назначен от квотата на ИТН: Даниела Кирчева. Същото лице е получило материалите лично в Община Добричка. Към настоящия момент РИК – Добрич не може да установи кога, къде и как личните данни на лицето подало сигнала са достигнали до политическата сила. 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 20 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с т.4 от  Решение №10-ПВР/НС от 29.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

          Изпраща предоставения сигнал до Областна дирекция на МВР град Добрич за предприемане на необходимите действия по компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Мариян Радев Няголов

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 14.11.2021 в 12:40 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения