Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 241-ПВР/НС
Добрич, 14.11.2021

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение на разпоредбите на ИК от Явор Георгиев.

В РИК-Добрич e постъпил на ел.поща сигнал с вх. № 545-ПВР/НС от 14.11.2021г. от Явор Георгиев, за нарушение на ИК – в секция 84 в ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Добрич са гласували застъпници.

РИК Добрич извърши проверка на място и беше установено, че в секция №031500084 в ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Добрич са гласували двама застъпници. Същите, са дописани от СИК под черта и са попълнили декларации по образец, че няма да гласуват на друго място.

 Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК.

                                                                РЕШИ:

Сигналът е основателен. Указано е на комисията, да съблюдава изборния процес и да не допуска извършване на нарушения.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Мариян Радев Няголов

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 14.11.2021 в 15:03 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения