Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 254-ПВР
Добрич, 16.11.2021

ОТНОСНО: утвърждаване на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина и тираж за втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 21 ноември 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1, изр. Второ, ал.3 и чл. 342 ал.2 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение №544-ПВР/НС от 16.10.2021г. на ЦИК, Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК, както и писмо с изх.№ ПВР-15-26/16.11.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 

УТВЪРЖДАВА графичния файл с предпечат на бюлетината за Осми изборен район – Добрички за произвеждане на втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

Образецът на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Районна избирателна комисия Осми изборен район – Добрички, да се приложи към Протокол №24-ПВР от 16.11.2021 г. от заседанието,  като неразделна част.

ОДОБРЯВА тираж – 181 000 бр. /сто осемдесет и една хиляди/  за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Осми изборен район – Добрички. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Мариян Радев Няголов

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 16.11.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения