Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 255-ПВР
Добрич, 16.11.2021

ОТНОСНО: упълномощаване на членове на РИК - Добрич за приемане на бюлетините за Осми изборен район - Добрички и за осъществяване на контрол при транспортиране и доставка на същите, при произвеждане на втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 13  от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021г. на ЦИК и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, както и  писмо с рег. № ПВР-15-25 от 16.11.2021 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички упълномощава,
 • Христо Симеонов Симеонов с ЕГН:.. и
 • Мариян Радев Няголов с ЕГН:.., със следните права:

а/ да представляват комисията при приемане, предаване и транспортиране на отпечатаните хартиени бюлетини и изборните книжа за Осми изборен район – Добрички от печатницата на БНБ (или друга изрично определена  печатница изпълнител);

б/ да осъществяват контрол при транспортирането и доставката на бюлетините;

в/ да подпишат приемо-предавателни протоколи за приемане, респективно предаване на бюлетините.

 

 1. Членовете на РИК-Добрич по т.1 от настоящото решение, съвместно с упълномощените представители на Областна администрация град Добрич, да присъстват при предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за Осми изборен район – Добрички за произвеждане на втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 21.11.2021 г., да подпишат съставените за целта протоколи от името на РИК-Добрич, да осъществят контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа територията на Осми изборен район – Добрички.

 

Препис от решението  да се изпрати на Централната избирателна комисия и „Печатница на БНБ“ АД за сведение.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Мариян Радев Няголов

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 16.11.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения