Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 257-ПВР
Добрич, 18.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №577-ПВР от 17.11.2021г. от Берол Али  - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, вх. №580-ПВР от 17.11.2021г. и вх. №586-ПВР от 18.11.2021г. от Нели Димитрова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ – СДС за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №54-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500008

Зам.-председател

Фитнат Берат Вели

ДПС

081500015

член

Руска Пенева Проданова

ДПС

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500008

Зам.-председател

Нурджихан Ридван Исмаил

ДПС

081500015

член

Аксел Билянт Алиосман

ДПС

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ – СДС в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500004

Председател

Николай Станков Николов

 ГЕРБ-СДС

081500008

Председател

Калоян Сашев Минчев

 ГЕРБ-СДС

081500008

Член

Дяко Колев Колев

 ГЕРБ-СДС

081500012

Член

Селяйдин Себайдин Сали

 ГЕРБ-СДС

081500019

Член

Георги Николов Георгиев

 ГЕРБ-СДС

081500021

Член

Димитър Детелинов Димов

 ГЕРБ-СДС

081500027

Председател

Маргарита Георгиева Енчева

 ГЕРБ-СДС

081500030

Секретар

Христина Георгиева Александрова

 ГЕРБ-СДС

081500033

Член

Натали Миленова Илиева

 ГЕРБ-СДС

081500033

Член

Селин Билент Виждан

 ГЕРБ-СДС

081500035

Председател

Лилия Василева Илиева

 ГЕРБ-СДС

081500040

Зам.-председател

Станислав Йорданов Желязков

 ГЕРБ-СДС

081500042

Председател

Андриян Георгиев Първанов

 ГЕРБ-СДС

081500046

Член

Теодор Красенов Томов

 ГЕРБ-СДС

081500052

Член

Стоянка Стефанова Великова-Димитрова

 ГЕРБ-СДС

081500053

Член

Станка Стефанова Колева

 ГЕРБ-СДС

081500061

Член

Борислава Николаева Иванова

ГЕРБ-СДС

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500004

Председател

Стоянка Стефанова Великова-Димитрова

 ГЕРБ-СДС

081500008

Председател

Лилия Василева Илиева

 ГЕРБ-СДС

081500008

Член

Радослава Йорданова Илиева

 ГЕРБ-СДС

081500012

Член

Дениз Айхан Раим

 ГЕРБ-СДС

081500019

Член

Пламен Иванчев Александров

 ГЕРБ-СДС

081500021

Член

Росен Иванов Димитров

 ГЕРБ-СДС

081500027

Председател

Калоян Сашев Минчев

 ГЕРБ-СДС

081500030

Секретар

Дарина Георгиева Иванова

 ГЕРБ-СДС

081500033

Член

Георги Кънчев Станков

 ГЕРБ-СДС

081500033

Член

Христина Георгиева Александрова

 ГЕРБ-СДС

081500035

Председател

Габриела Мариянова Господинова

 ГЕРБ-СДС

081500040

Зам.-председател

Христина Гочева Димова

 ГЕРБ-СДС

081500042

Председател

Маргарита Георгиева Енчева

 ГЕРБ-СДС

081500046

Член

Никола Желязков Георгиев

 ГЕРБ-СДС

081500052

Член

Величка Добрева Иванова

 ГЕРБ-СДС

081500053

Член

Румяна Георгиева Тодорова

 ГЕРБ-СДС

081500061

Член

Станимир Руменов Сатков

 ГЕРБ-СДС

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ – СДС в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500010

Член

Пепа Цветкова Стоянова

ГЕРБ-СДС

081500031

Член

Силвия Атанасова Атанасова

ГЕРБ-СДС

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500010

Член

Мартина Цветелинова Миланова

ГЕРБ-СДС

081500031

Член

Симона Мариянова Господинова

ГЕРБ-СДС

           

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 18.11.2021 в 15:58 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения