Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 264-ПВР
Добрич, 18.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №607-ПВР/18.11.2021г . от Иван Петров - упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и вх. №612-ПВР/18.11.2021г от Яна Георгива  - упълномощен представител на  КП „БСП ЗА БЪГЛАРИЯ“ за промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №60-ПВР/НС от 18.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200007

председател

Петър Гаврилов Петров

ИТН

081200007

член

Йорданка Антонова Терзийска

ИТН

081200011

член

Георги Руменов Русев

ИТН

081200014

зам.председател

Джемайдин Али Мустан

ИТН

081200028

член

Станка Димитрова Славова

ИТН

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200007

председател

Йорданка Антонова Терзийска

ИТН

081200007

член

Станка Димитрова Славова

ИТН

081200011

член

Тошко Добрев Стоянов

ИТН

081200014

зам.председател

Борислав Галинов Георгиев

ИТН

081200028

член

Красимира Василева Терзийска

ИТН

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „БСП ЗА БЪГЛАРИЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200037

секретар

Кольо Недялков Танев

БСП

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200037

секретар

Радостина Райкова Мирчева

БСП

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:27 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения