Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Добрич, 11.10.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

В РИК – Добрич с  вх. №72-НС/11.10.2021г., е постъпило предложение от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ регистрирана в ЦИК с Решение №631-НС от 28.09.2021г., за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението е по образец – Приложение 73-НС от изборните книжа, от Виктория Димитрова Василева – упълномощен представител на партията и депозирано от Дилян Господинов Господинов – преупълномощен представител, по силата на пълномощно. Предложението е регистрирано под № 17 във Входящия регистър на кандидатските листи на 11.10.2021 г. в 16:00 часа.

            Към предложението са приложени следните документи:

 • заявление – декларация по образец /Приложение №78-НС от изборните книжа/  от всеки от кандидатите - 12 бр., че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народени представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България
 • пълномощно по текста

  След извършена проверка на така представените документи, РИК - Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3т. – 6т.  и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №579-НС/23.09.2021г. на ЦИК, Решение №7-НС/26.09.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

                                                                

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.                      

Филип Маринов Станев

2.                      

Ивайло Христов Христов

3.                      

Иван Руменов Ганев

4.                      

Дарина Костова Аргирова-Митева

5.                      

Стефан Иванов Костов

6.                      

Георги Николов Михайлов

7.                      

Красимир Димитров Милков

8.                      

Александрина Петрова Димитрова

9.                      

Станислава Иванова Стефанова

10.                  

Моника Станиславова Петрова

11.                  

Георги Христов Георгиев

12.                  

Кольо Милков Никифоров

 

 1. Издава удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК /Приложение №85-НС от изборните книжа/ на регистрираните кандидати от кандидатска листа на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за изборите, насрочени на 14 ноември 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения