Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Добрич, 12.10.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

В РИК – Добрич с  вх. №86-НС/12.10.2021г., е постъпило предложение от Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“  регистрирана в ЦИК с Решение №646-ПВР/НС от 29.09.2021г., за регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Предложението е по образец – Приложение 73-НС от изборните книжа, подписано и депозирано от Светослав Иванов Петков, по силата на пълномощно. Предложението е регистрирано под № 26 във Входящия регистър на кандидатските листи на 12.10.2021 г. в 13:20 часа.

Към предложението са приложени следните документи:

 • заявление – декларация по образец /Приложение №78-НС от изборните книжа/  от всеки от кандидатите - 6 бр., че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народени представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България
 • пълномощно по текста

След извършена проверка на така представените документи, РИК - Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3т. – 6т.  и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №579-НС/23.09.2021г. на ЦИК, Решение №7-НС/26.09.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

                                                                

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на от Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.                      

Светослав Иванов Петков

2.                      

Петър Кирилов Костадинов

3.                      

Кристина Йорданова Сунгарска

4.                      

Красимир Коев Василев

5.                      

Мелани Миленова Станева

6.                      

Женя Андонова Андонова

 

 1. Издава удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК /Приложение №85-НС от изборните книжа/ на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за изборите, насрочени на 14 ноември 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 12.10.2021 в 16:49 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 15.10.2021

  относно: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Генерал Тошево при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

 • № 59-НС / 15.10.2021

  относно: постъпил сигнал за разпределение на СИК в Община Генерал Тошево

 • № 58-НС / 15.10.2021

  относно: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Каварна при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

всички решения