Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 54-ПВР/НС
Добрич, 15.10.2021

ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Добричка при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

Постъпила е преписка за състава на СИК на територията на Община Добричка от Кмета на Община Добричка с вх. №100–ПВР/НС/ 13.10.2021 г.. Към предложението са представени изискуемите документи, съгласно Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, а именно:

Към преписката са приложени:

 1. Предложенията на партиите и коалициите
 2. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или копие от решението за създаване на коалицията
 3. Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт
 4. Списъци на резервните членове на СИК
 5. Протокол от консултациите
 6. Копие от съобщението за провеждане консултациите и начинът на оповестяването му

На проведените консултации  за съставите на СИК на територията на община Добричка партиите и коалициите не са  постигнали съгласие за разпределението на ръководния състав и редовите членове на отделните СИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 12 от ИК и т. 23, буква „б“ от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Решение №15-ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за Община Добричка, съгласно Приложение №1
 2. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове на СИК в Община Добричка, съгласно Приложение №2

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 15.10.2021 в 17:35 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения