Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 67-ПВР/НС
Добрич, 25.10.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добричка.

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №138-ПВР/НС  от 25.10.2021г. от Михаел Игнатов - упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №54-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500001

член

Десислав Иванов Димитров

ИСМВ

081500002

член

Атче Карани Юсеин

ИСМВ

081500003

член

Росица Радева Танева

ИСМВ

081500004

член

Иван Георгиев Иванов

ИСМВ

081500005

член

Марин Бонев Маринов

ИСМВ

081500006

член

Мария Станева Костова

ИСМВ

081500007

секретар

Мариян Александров Ников

ИСМВ

081500008

член

Мариян Димитров Енчев

ИСМВ

081500009

член

Мариян Костадинов Иванов

ИСМВ

081500010

председател

Мартин Валентинов Вълчев

ИСМВ

081500011

член

Мая Борисова Денева

ИСМВ

081500012

член

Кирил Петров Калев

ИСМВ

081500013

член

Кирил Събев Киров

ИСМВ

081500014

председател

Красимир Динов Кръстев

ИСМВ

081500015

член

Любомир Любенов Любенов

ИСМВ

081500016

зам.председател

Николай Петров Стойчев

ИСМВ

081500017

член

Николай Радославов Русев

ИСМВ

081500018

член

Николай Стоянова Колев

ИСМВ

081500019

член

Наско Митков Димитров

ИСМВ

081500020

член

Найден Пламенов Борисов

ИСМВ

081500021

член

Невяна Ангелова Стефанова

ИСМВ

081500022

член

Димитрин Георгиев Димитров

ИСМВ

081500023

секретар

Димитрина Костадинова Атанасова

ИСМВ

081500024

член

Димитричка Петкова Кирова

ИСМВ

081500025

член

Димитричка Петрова Стоянова

ИСМВ

081500026

член

Димитър Василев Димитров

ИСМВ

081500027

член

Деян Тодоров Димитров

ИСМВ

081500028

член

Мартин Веселинов Стоянов

ИСМВ

081500029

член

Анелия Георгиева Иванова

ИСМВ

081500030

зам.председател

Генади Илиев Маринов

ИСМВ

081500031

член

Георги Бончев Георгиев

ИСМВ

081500032

член

Георги Георгиев Карастоянов

ИСМВ

081500033

член

Георги Милев Стоянов

ИСМВ

081500034

председател

Георги Михайлов Георгиев

ИСМВ

081500035

член

Гошо Минков Великов

ИСМВ

081500036

член

Грозданка Добрева Гочева

ИСМВ

081500037

член

Дамян Асенов Асенов

ИСМВ

081500038

член

Константин Ангелов Киров

ИСМВ

081500039

член

Данаил Недялков Денев

ИСМВ

081500040

член

Дарин Драгнев Тодоров

ИСМВ

081500041

секретар

Делян Маргаритов Георгиев

ИСМВ

081500042

член

Денко Иванов Денев

ИСМВ

081500043

член

Денчо Славов Колев

ИСМВ

081500044

член

Веселин Валентинов Петров

ИСМВ

081500045

член

Вилиан Сашев Сотиров

ИСМВ

081500046

секретар

Виктор Руменов Манов

ИСМВ

081500047

член

Виолета Димитрова Атанасова

ИСМВ

081500048

председател

Виолета Колева Йорданова

ИСМВ

081500049

член

Вичка Костадинова Недева

ИСМВ

081500050

член

Владимир Тончев Георгиев

ИСМВ

081500051

член

Владислав Иванов Вълчев

ИСМВ

081500052

член

Владислав Красимиров Христов

ИСМВ

081500053

член

Галин Георгиев Великов

ИСМВ

081500054

член

Галин Вълчев Гаврилов

ИСМВ

081500055

член

Галин Иванов Колев

ИСМВ

081500056

член

Галина Димитрова Иванова

ИСМВ

081500057

член

Галина Маринова Милева

ИСМВ

081500058

член

Галина Павлова Назърова

ИСМВ

081500059

член

Ганка Георгиева Петрова

ИСМВ

081500060

член

Ганка Събева Добрева

ИСМВ

081500061

член

Галя Иванова Узунова

ИСМВ

081500062

член

Ганчо Иванов Славов

ИСМВ

081500063

член

Венко Колев Добрев

ИСМВ

081500064

зам.председател

Осман Карани Юсеин

ИСМВ

081500065

член

Величка Ангелова Мустафа

ИСМВ

081500066

член

Величко Колев Стоянов

ИСМВ

081500067

член

Венелин Василев Димитров

ИСМВ

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500001

член

Марин Тинев Стойчев

ИСМВ

081500002

член

Калоян Петров Костадинов

ИСМВ

081500003

член

Станислав Георгиев Иванов

ИСМВ

081500004

член

Атанас Цветанов Атанасов

ИСМВ

081500005

член

Александър Колчев Колев

ИСМВ

081500006

член

Йовка Стоянова Колева

ИСМВ

081500007

секретар

Добромир Георгиев Димитров

ИСМВ

081500008

член

Георги Колев Куртев

ИСМВ

081500009

член

Владислава Ивелинова Минчеа

ИСМВ

081500010

председател

Наталия Мирославова Шерингова

ИСМВ

081500011

член

Василка Симеонова Трифонова

ИСМВ

081500012

член

Милена Панайотова Ненчева

ИСМВ

081500013

член

Златка Асенова Младенова

ИСМВ

081500014

председател

Йорданка Димитрова Далакманска

ИСМВ

081500015

член

Маргарита Евтимова Станчева

ИСМВ

081500016

зам.председател

Бонка Кръстева Милева

ИСМВ

081500017

член

Виктория Великова Маринова

ИСМВ

081500018

член

Диана Пенева Вълчанова

ИСМВ

081500019

член

Снежанка Василева Симеонова

ИСМВ

081500020

член

Петър Димчев Петров

ИСМВ

081500021

член

Кръстина Ненчева Панайотова

ИСМВ

081500022

член

Стефка Стефанова Гешева

ИСМВ

081500023

секретар

Денка Русева Георгиева

ИСМВ

081500024

член

Соня Денева Вичева

ИСМВ

081500025

член

Георги Денчев Денев

ИСМВ

081500026

член

Дора Великова Каменарова

ИСМВ

081500027

член

Христина Милкова Маринова

ИСМВ

081500028

член

Мариян Илиев Маринов

ИСМВ

081500029

член

Вълчан Георгиев Вълчанов

ИСМВ

081500030

зам.председател

Диана Панталеймонова Илиева

ИСМВ

081500031

член

Митко Жеков Василев

ИСМВ

081500032

член

Иван Кирилов Иванов

ИСМВ

081500033

член

Стефан Колев Стефанов

ИСМВ

081500034

председател

Виолета Петрова Василева

ИСМВ

081500035

член

Пенка Димитрова Георгиева

ИСМВ

081500036

член

Димо Ганчев Маринов

ИСМВ

081500037

член

Жечка Атанасова Добрева

ИСМВ

081500038

член

Атина Николаева Радкова

ИСМВ

081500039

член

Янита Радева Петкова

ИСМВ

081500040

член

Веселин Станиславов Василев

ИСМВ

081500041

секретар

Георги Иванов Георгиев

ИСМВ

081500042

член

Владимир Иванов Трифонов

ИСМВ

081500043

член

Ралица Атанасова Георгиева

ИСМВ

081500044

член

Светослав Стоянов Баръмов

ИСМВ

081500045

член

Стойчо Петров Георгиев

ИСМВ

081500046

секретар

Марин Михалев Маринов

ИСМВ

081500047

член

Марчо Иванов Георгиев

ИСМВ

081500048

председател

Галин Йорданов Гочев

ИСМВ

081500049

член

Тодорка Колева Василева-Колева

ИСМВ

081500050

член

Николай Живков Илиев

ИСМВ

081500051

член

Пламен Стоев Иванов

ИСМВ

081500052

член

Петър Димчев Петров

ИСМВ

081500053

член

Николай Валериев Дончев

ИСМВ

081500054

член

Виолета Андонова Маринова

ИСМВ

081500055

член

Пламен Стойчев Панчев

ИСМВ

081500056

член

Камелия Петрова Василева

ИСМВ

081500057

член

Георги Недялков Христов

ИСМВ

081500058

член

Гинка Хараламбиева Нейкова

ИСМВ

081500059

член

Марийка Иванова Стоянова

ИСМВ

081500060

член

Димитричка Иванова Пенчева

ИСМВ

081500061

член

Радослав Стойчев Русев

ИСМВ

081500062

член

Мариан Георгиев Минчев

ИСМВ

081500063

член

Ивелина Михалева Стефанова

ИСМВ

081500064

зам.председател

Йорданка Стефанова Божкова

ИСМВ

081500065

член

Добрин Ивелинов Люцканов

ИСМВ

081500066

член

Илия Атанасов Денев

ИСМВ

081500067

член

Николай Светославов Георгиев

ИСМВ

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 25.10.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения