Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 77-ПВР/НС
Добрич, 02.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №173-ПВР/НС  от 01.11.2021г. от Берол Али - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ , с вх. №192-ПВР/НС  от 02.11.2021г. от Михаел Игнатов - упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ и с вх. №195-ПВР/НС  от 02.11.2021г. от Жулиета Стефанова Радева - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №54-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция/Партия

081500067

член

Левент Фикрет Етем

ДПС

 

 

 

 
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция/Партия

081500067

член

Светлин Катев Антонов

ДПС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция/Партия

081500020

член

Петър Димчев Петров

ИСМВ

081500025

член

Георги Денчев Денев

ИСМВ

081500056

член

Камелия Петрова Василева

ИСМВ

081500032

член

Иван Кирилов Иванов

ИСМВ

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция/Партия

081500020

член

Георги Денчев Денев

ИСМВ

081500025

член

Камелия Петрова Василева

ИСМВ

081500056

член

Михаела Красимирова Кънева

ИСМВ

081500032

член

Димитър Димитров Иванов

ИСМВ

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция/Партия

081500004

член

Николай Данчев Митев

 ДБ-Обединение

081500005

председател

Светла Тодорова Димитрова

 ДБ-Обединение

081500006

член

Росен Иванов Димитров

 ДБ-Обединение

081500007

член

Еленка Иванова Желязкова

 ДБ-Обединение

081500008

член

Милена Панайотова Ненчева

 ДБ-Обединение

081500011

член

Диян Росенов Димов

 ДБ-Обединение

081500012

секретар

Катя Иванова Иванова

 ДБ-Обединение

081500018

председател

Силвия Стефанова Лукова

 ДБ-Обединение

081500021

зам.председател

Красимира Костадинова Илиева

 ДБ-Обединение

081500021

член

Радослав Славов Станев

 ДБ-Обединение

081500022

член

Кремен Христов Калинков

 ДБ-Обединение

081500023

зам.председател

Димитър Янкулов Енев

 ДБ-Обединение

081500024

член

Кръстю Неделчев Кръстев

 ДБ-Обединение

081500025

зам.председател

Стефан Марков Стефанов

 ДБ-Обединение

081500027

член

Светослав Георгиев Сарандев

 ДБ-Обединение

081500029

член

Добромир Димчев Стоянов

 ДБ-Обединение

081500033

член

Светослав Георгиев Сарандев

 ДБ-Обединение

081500038

председател

Гинка Дучева Маринова

 ДБ-Обединение

081500039

секретар

Цветелина Кънчева Стоянова

 ДБ-Обединение

081500041

зам.председател

Светослав Стоянов Гочев

 ДБ-Обединение

081500043

член

Иванка Енчева Колева

 ДБ-Обединение

081500044

член

Иван Димитров Иванов

 ДБ-Обединение

081500046

член

Димитър Иванов Цвятков

 ДБ-Обединение

081500052

председател

Любка Господинова Иванова

ДБ-Обединение

081500053

член

Веселина Стефанова Тончева

 ДБ-Обединение

081500054

зам.председател

Димитричка Димова Ботева

 ДБ-Обединение

081500056

член

Александър Христов Калинков

 ДБ-Обединение

081500058

член

Анелия Василева Илиева

 ДБ-Обединение

081500059

член

Димитър Светлозаров Сарафски

 ДБ-Обединение

081500060

председател

Ивелина Йорданова Алтъковачева

 ДБ-Обединение

081500061

член

Илиян Иванов Михаилов

 ДБ-Обединение

081500062

член

 Елка Крумова Калинкова

 ДБ-Обединение

081500064

член

Анелия Иванова Иванова

 ДБ-Обединение

081500064

член

Галин Ангелов Желязков

 ДБ-Обединение

081500065

секретар

Атанаска Маринова Цветкова

 ДБ-Обединение

081500066

секретар

Ива Диянова Димитрова

 ДБ-Обединение

081500067

член

Живка Грабедова Гочева

 ДБ-Обединение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция/Партия

081500004

член

Кристиян Красимиров Стефанов

 ДБ-Обединение

081500005

председател

Ваня Стоянова Захариева

 ДБ-Обединение

081500006

член

Стоян Иванов Лазаров

 ДБ-Обединение

081500007

член

Димитър Стилиянов Ставрев

 ДБ-Обединение

081500008

член

Мария Христова Христова

 ДБ-Обединение

081500011

член

Веселина Стойчева Георгиева

 ДБ-Обединение

081500012

секретар

Силвия Стоянова Стоянова

 ДБ-Обединение

081500018

председател

Иван Веселинов Василев

 ДБ-Обединение

081500021

зам.председател

Николай Веселинов Архангелов

 ДБ-Обединение

081500021

член

Желязка Пламенова Господинова

 ДБ-Обединение

081500022

член

Севда Исмет Али

 ДБ-Обединение

081500023

зам.председател

Миневер Неджми Неджиб

 ДБ-Обединение

081500024

член

Стоянка Йорданова Калчева

 ДБ-Обединение

081500025

зам.председател

Димитър Янкулов Енев

 ДБ-Обединение

081500027

член

Ивелина Христова Иванова

 ДБ-Обединение

081500029

член

Милослава Миленкова Петкова

 ДБ-Обединение

081500033

член

Красен Недев Косев

 ДБ-Обединение

081500038

председател

Кръстйо Дяков Георгиев

 ДБ-Обединение

081500039

секретар

Илиян Стойчев Стойчев

 ДБ-Обединение

081500041

зам.председател

Ивелина Недкова Стоева

 ДБ-Обединение

081500043

член

Маринела Йорданова Михайлова

 ДБ-Обединение

081500044

член

Димитър Иванов Цвятков

 ДБ-Обединение

081500046

член

Траян Христов Траянов

 ДБ-Обединение

081500052

председател

Веселина Иванова Василева

ДБ-Обединение

081500053

член

Цветелина Кънчева Стоянова

 ДБ-Обединение

081500054

зам.председател

Димитър Илиев Димитров

 ДБ-Обединение

081500056

член

Петър Атанасов Илиев

 ДБ-Обединение

081500058

член

Анелия Иванова Иванова

 ДБ-Обединение

081500059

член

Павлин Тодоров Тодоров

 ДБ-Обединение

081500060

председател

Димитър Иванов Платиканов

 ДБ-Обединение

081500061

член

Иван Желязков Иванов

 ДБ-Обединение

081500062

член

Димитричка Димова Ботева

 ДБ-Обединение

081500064

член

Добромир Димчев Стоянов

 ДБ-Обединение

081500064

член

Цветелина Кънчева Стоянова

 ДБ-Обединение

081500065

секретар

Милен Георгиев Ганчев

 ДБ-Обединение

081500066

секретар

Сияна Атанасова Дончева

 ДБ-Обединение

081500067

член

Драганка Стоянова Желева

 ДБ-Обединение

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 02.11.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения