Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 80-ПВР/НС
Добрич, 02.11.2021

ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община Добричка за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

С вх. № 197-ПВР/НС от 02.11.2021г. в РИК - Добрич е постъпила Заповед №1460 от 02.11.2021г. на Кмета на Община Добричка за образуване на територията на Общината на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и с вх.№ 198-ПВР/НС от 02.11.2021 г. - писмено предложение за състав на ПСИК, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал. 1 т. 4 , във връзка с чл. 90, чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 2 от ИК, Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА 1 /един брой/ подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на Община Добричка с № 081500068
 2. ОПРЕДЕЛЕЯ, съгласно заповедта на Кмета, помещение за предоставяне на ПСИК, което да осигури нормалното протичане на изборния ден, находящо се в с. Смолница, община Добричка, ул. „Първа“ № 24 – училище, етаж I, стая № 2
 3. НАЗНАЧАВА състав от 7 /седем/ броя членове на ПСИК в Община Добричка, както следва:

 

СИК №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Партия/Коалиция

081500068

Анелия Недялкова Пламенова

Председател

ИТН

081500068

Нелина Цветанова Игнатова

Зам.-председател

ГЕРБ - СДС

081500068

Гинка Банкова Иванова

Секретар

БСП за България

081500068

Момчил Сашев Минчев

Член

ИТН

081500068

Стоян Петров Стоянов

Член

ДБО

081500068

Айлин Гюнай Сабри

Член

ДПС

081500068

Атче Карани Юсеин

Член

ИСМВ

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на ПСИК по т.3

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 02.11.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения