Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Добрич, 04.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. във Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е заявление  с вх. №217-НС от 04.11.2021г. от Яна Бонева Георгиева - упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №54-ПВР/НС, заведени под № 2, съответно в 10:50 часа на 04.11.2021г., в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №56-ПВР/НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 48 /четиридесет и осем/  не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 48 /четиридесет и осем/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Керанка Тодорова Стоянова

2

Иван Димов Христов

3

Иванка Иванова Каченкова

4

Тодорка Тодорова Георгиева

5

Здравко Иванов Несторов

6

Живко Добрев Станев

7

Маринка Димитрова Славова

8

Мария Неделчева Събева

9

Галин Димитров Проданов

10

Айше Хасан Мустафа

11

Георги Ангелов Георгиев

12

Пенка Стефанова Георгиева

13

Нели Господинова Николова

14

Петранка Георгиева Христова

15

Красимира Йончева Иванова

16

Стоянка Недялкова Великова

17

Полина Стефанова Сарандева

18

Тодоринка Стоянова Тодорова

19

Минчо Бончев Минчев

20

Стелияна Атанасова Лазарова

21

Стилияна Христова Кулова

22

Мария Иванова Дочева

23

Илмас Мержанов Неждетов

24

Тодорка Христова Георгиева

25

Рубин Димитров Маринов

26

Юлвие Шефкет Емурлова

27

Марийка Петкова Митева

28

Демир Йорданов Демиров

29

Тодор Симеонов Тодоров

30

Александра Даринова Милева

31

Велико Николов Енчев

32

Анка Василева Гочева

33

Мартин Рашков Янков

34

Марийка Атанасова Драгнева

35

Ирина Милева Христова

36

Хасан Мехмед Хасан

37

Йорданка Николова Георгиева

38

Георги Генов Янев

39

Християна Иванова Атанасова

40

Веселина Симеонова Желева

41

Милена Христова Георгиева

42

Орхан Али Али

43

Лиляна Янакиева Тодорова

44

Паунка Иванова Иванова

45

Марияна Георгиева Димитрова

46

Ивайло Иванов Славов

47

Еленка Георгиева  Маринова

48

Ренгинар Еминова Ахмед

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 48 /четиридесет и осем/ застъпници, съгласно Приложение №59-ПВР/НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 04.11.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения