Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 90-ПВР/НС
Добрич, 04.11.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Шабла.

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №-228ПВР/НС  от 05.11.2021г. от Даниела Илиева - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ – СДС, вх. №229-ПВР/НС  от 05.11.2021г. от Михаел Игнатов - упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ и вх. №236-ПВР/НС от 05.11.2021г. от Жулиета Радева упълномощен представител на  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  за промяна в състава на СИК в Община Шабла.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №55-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ - СДС в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Шабла, както следва:

 

            А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082900003

член

Руска Мирева Статева

ГЕРБ - СДС

 

            Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082900003

член

Татяна Василева Енева

ГЕРБ - СДС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Шабла, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/  Коалиция

082900001

член

Гергана Димитрова Чалъкова Семерджиева

ИСМВ

082900002

член

Веселина Атанасова Кръстева

ИСМВ

082900003

член

Мирослава Веселинова Жекова

ИСМВ

082900004

член

Димитрина Иванова Станева

ИСМВ

082900005

член

Томислав Димитров Димитров

ИСМВ

082900006

зам. председател

Димитричка Неделчева Дамянова

ИСМВ

082900007

член

Зафирка Николова Давидова

ИСМВ

082900008

член

Нурджихан Ферудин Ахмед

ИСМВ

082900009

член

Румяна Веселинова Станева

ИСМВ

082900013

член

Пепа Пенчева Якимова - Недева

ИСМВ

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082900001

член

Мирослава Костадинова Димитрова

ИСМВ

082900002

член

Емил Енчев Димитров

ИСМВ

082900003

член

Николай Димитров Дончев

ИСМВ

082900004

член

Мария Николова Дончева

ИСМВ

082900005

член

Гергана Николаева Дончева

ИСМВ

082900006

зам. председател

Пепа Пенчева Якимова- Недева

ИСМВ

082900007

член

Красимир Стоянов Петров

ИСМВ

082900008

член

Генчо Димитров Генчев

ИСМВ

082900009

член

Стелиян Емилов Димтров

ИСМВ

082900013

член

Марияна Николова Димова

ИСМВ

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Шабла, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082900014

член

Стоянка Иванова Керемедчиева

ДБО

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082900014

член

Станка Димитрова Стоянова

ДБО

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 04.11.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения