Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 98-ПВР/НС
Добрич, 05.11.2021

ОТНОСНО: действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, 

РЕШИ:

 1. Когато:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол.

В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява РИК.  РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община да приеме от СИК формуляри от секционни протоколи и да предаде на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр).

 1. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини.

В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община да приеме от СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м) и да предаде на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр).

 

 1. В срок до 11 ноември 2021г. Кметовете на Общините в Осми изборен район - Добрички, да определят със своя Заповед длъжностните лица от общинските администрации, за посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение действия и да уведомят РИК – Добрич, като посочат длъжностното лице, телефон за връзка и адрес на електронна поща.

 

 1. Настоящото да се сведе за изпълнение до Кметовете на: Община град Добрич, Община Добричка, Община Генерал Тошево, Община Тервел, Община Балчик, Община Каварна, Община Крушари и Община Шабла.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.73, ал.1 от ИК

 

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения