ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Стела Стефанова Иванова№ 1 /06.11.2021 г.
Красимир Димитров Калчев№ 2 /06.11.2021 г.
Мирослав Енчев Митев№ 3 /06.11.2021 г.
Петър Димитров Петров№ 4 /06.11.2021 г.
Кичка Димитрова Колева№ 5 /06.11.2021 г.
Дияна Кръстева Георгиева№ 6 /06.11.2021 г.
Георги Цветанов Ваковски№ 7 /06.11.2021 г.
Галина Стефанова Попова - Ваковска№ 8 /06.11.2021 г.
Преслава Георгиева Ваковска№ 9 /06.11.2021 г.
Деяна Димитрова Христова№ 10 /06.11.2021 г.
Светлин Християнов Станчев№ 11 /06.11.2021 г.
Християн Станчев Христов№ 12 /06.11.2021 г.
Атанас Петров Недев№ 13 /06.11.2021 г.
Невяна Димитрова Димитрова№ 14 /06.11.2021 г.
Снежана Панайотова Недева№ 15 /06.11.2021 г.
Траяна Георгиева Ваковска№ 16 /06.11.2021 г.
Диана Иванова Райнова№ 17 /06.11.2021 г.
Пламен Йорданов Кирилов№ 18 /06.11.2021 г.
Пенко Янков Сотиров№ 19 /06.11.2021 г.
Весела Йорданова Сотирова№ 20 /06.11.2021 г.
Зорница Панайотова Минчева№ 21 /06.11.2021 г.
Милен Димитров Димитров№ 22 /06.11.2021 г.
Станислава Валентинова Желева№ 23 /06.11.2021 г.
Жеко Иванов Желев№ 24 /06.11.2021 г.
Диян Иванов Василев№ 25 /06.11.2021 г.
Меглена Руменова Арнаудова№ 26 /06.11.2021 г.
Росица Димитрова Русева№ 27 /06.11.2021 г.
Теодора Димитрова Господинова№ 28 /06.11.2021 г.
Даринка Маринова Михнева№ 29 /06.11.2021 г.
Цветелина Руменова Михнева№ 30 /06.11.2021 г.
Живко Петков Димитров№ 31 /06.11.2021 г.
Александра Иванова Василева№ 32 /06.11.2021 г.
Марийка Иванова Пеева№ 33 /06.11.2021 г.
Димитър Иванов Пеев№ 34 /06.11.2021 г.
Галина Тодорова Георгиева№ 35 /06.11.2021 г.
Даниел Иванов Янчев№ 36 /06.11.2021 г.
Александър Станиславов Бакърджиев№ 37 /06.11.2021 г.
Илияна Милева Стратиева№ 38 /06.11.2021 г.
Живко Андреев Жеков№ 39 /06.11.2021 г.
Живко Деянов Дончев№ 40 /06.11.2021 г.
Кристина Тодорова Тодорова№ 41 /06.11.2021 г.
Севдалина Живкова Мирчева№ 42 /06.11.2021 г.
Пламен Йорданов Димитров№ 43 /06.11.2021 г.
Живко Петров Жечев№ 44 /06.11.2021 г.
Мария Апостолова Николова№ 45 /06.11.2021 г.
Стефан Керанов Стефанов№ 46 /06.11.2021 г.
Калоян Пламенов Митев№ 47 /06.11.2021 г.
Димитър Колев Христов№ 48 /06.11.2021 г.
Снежана Цветанова Славова№ 49 /06.11.2021 г.
Цветомир Димитров Димитров№ 50 /06.11.2021 г.
Петко Георгиев Пенев№ 51 /06.11.2021 г.
Веселина Петрова Христова№ 52 /06.11.2021 г.
Константин Христов Димов№ 53 /06.11.2021 г.
Силвия Йорданова Михайлова№ 54 /06.11.2021 г.
Михаил Йорданов Михайлов№ 55 /06.11.2021 г.
Кирил Русков Кирилов№ 56 /06.11.2021 г.
Любен Георгиев Георгиев№ 57 /06.11.2021 г.
Тодор Добринов Тодоров№ 58 /06.11.2021 г.
Жана Куманова Митева№ 59 /06.11.2021 г.
Марияна Георгиева Яламова№ 60 /06.11.2021 г.
Теодора Костадинова Димитрова№ 61 /06.11.2021 г.
Силвия Петрова Ненчева№ 62 /06.11.2021 г.
Петранка Проданова Василева№ 63 /06.11.2021 г.
Павел Стоянов Трифонов№ 64 /06.11.2021 г.
Тодор Стефанов Яламов№ 65 /06.11.2021 г.
Йордан Георгиев Димитров№ 66 /06.11.2021 г.
Живка Георгиева Димитрова№ 67 /06.11.2021 г.
Пенка Цветанова Дянкова№ 68 /06.11.2021 г.
Цветомир Йорданов Стефанов№ 69 /06.11.2021 г.
Михаил Георгиев Михайлов№ 70 /06.11.2021 г.
Николай Неделчев Николов№ 71 /06.11.2021 г.
Яница Пламенова Стоянова№ 72 /06.11.2021 г.
Ивелина Димитрова Дойчева№ 73 /06.11.2021 г.
Цветелина Йорданова Тодорова№ 74 /06.11.2021 г.
Светла Димитрова Вълчева№ 75 /06.11.2021 г.
Васил Марков Нейков№ 76 /06.11.2021 г.
Симеон Михайлов Вълчев№ 77 /06.11.2021 г.
Йордан Неделчев Русев№ 78 /06.11.2021 г.
Стоян Атанасов Димитров№ 79 /06.11.2021 г.
Станислав Валентинов Стоянов№ 80 /06.11.2021 г.
Венцислав Марев Великов№ 81 /06.11.2021 г.
Юлиян Петров Жечев№ 82 /06.11.2021 г.
Магдалена Николова Николова№ 83 /06.11.2021 г.
Михаил Сребков Маринов№ 84 /06.11.2021 г.
Борислава Атанасова Маринова№ 85 /06.11.2021 г.
Евгения Христова Стоянова№ 86 /06.11.2021 г.
Кръстинка Монева Станева№ 87 /06.11.2021 г.
Сребко Маринов Станев№ 88 /06.11.2021 г.
Димчо Железов Димов№ 89 /06.11.2021 г.
Янка Колева Янкова№ 90 /06.11.2021 г.
Ванеса Ивелинова Иванова№ 91 /06.11.2021 г.
Иван Иванов Иванов№ 92 /06.11.2021 г.
Атанас Вълчев Димитров№ 93 /06.11.2021 г.
Веселина Атанасова Иванова№ 94 /06.11.2021 г.
Йорданка Николаева Димитрова№ 95 /06.11.2021 г.
Диана Мирчева Димитрова№ 96 /06.11.2021 г.
Пламена Ивелинова Николова№ 97 /06.11.2021 г.
Боянка Йорданова Колева№ 98 /06.11.2021 г.
Александър Атанасов Вълчев№ 99 /06.11.2021 г.
Гергана Емилова Иванова№ 100 /06.11.2021 г.
Йоана Пламенова Пенева№ 101 /06.11.2021 г.
Таня Иванова Иванова№ 102 /06.11.2021 г.
Янка Николова Иванова№ 103 /06.11.2021 г.
Борислава Тодорова Богданова№ 104 /06.11.2021 г.
Мариян Атанасов Симеонов№ 105 /06.11.2021 г.
Светла Парашкевова Георгиева№ 106 /06.11.2021 г.
Андрей Маринов Георгиев№ 107 /06.11.2021 г.
Димитър Иванов Енев№ 108 /06.11.2021 г.
Атанас Василев Атанасов№ 109 /06.11.2021 г.
Петър Василев Атанасов№ 110 /06.11.2021 г.
Събка Михова Костадинова№ 111 /06.11.2021 г.
Александър Стефанов Панайотов№ 112 /06.11.2021 г.
Стоян Петров Стоянов№ 113 /06.11.2021 г.
Дона Кирилова Петкова№ 114 /06.11.2021 г.
Стоянка Илиева Димитрова№ 115 /06.11.2021 г.
Йорданка Дженева Колева№ 116 /06.11.2021 г.
Иванка Петрова Атанасова№ 117 /06.11.2021 г.
Росен Станчев Костов№ 118 /06.11.2021 г.
Николай Николов Димов№ 119 /06.11.2021 г.
Пенчо Христов Стайков№ 120 /06.11.2021 г.
Георги Стоянов Гочев№ 121 /06.11.2021 г.
Иванка Николова Маринова№ 122 /06.11.2021 г.
Динчо Иванов Господинов№ 123 /06.11.2021 г.
Ивелин Димов Иванов№ 124 /06.11.2021 г.
Георги Златев Атанасов№ 125 /06.11.2021 г.
Анулиран№ 126 /06.11.2021 г.
Ивелина Кръстева Тодорова№ 127 /06.11.2021 г.
Станка Костадинова Георгиева№ 128 /06.11.2021 г.
Боян Стоянов Маринов№ 129 /06.11.2021 г.
Георги Златев Георгиев№ 130 /06.11.2021 г.
Ивелин Пейчев Ройдев№ 131 /06.11.2021 г.
Ивелин Илиев Атанасов№ 132 /06.11.2021 г.
Христо Вълев Христов
Кирил Йорданов Кирев
Недялко Светославов Димитров№ 135 /10.11.2021 г.
Димо Стефанов Карамфилов№ 136 /12.11.2021 г.
Юмер Акиф Юсуф№ 137 /12.11.2021 г.
Дичо Стефанов Катев№ 138 /12.11.2021 г.
Божидар Николов Маринов№ 139 /12.11.2021 г.

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения