Архив избори:
03.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021Г.,

 

Информираме Ви, че от утре 4 април 2021г. РИК Добрич  премества работната си дейност от сградата на областна администрация в спортна зала "Добротица", гр. Добрич.

 

22.02.2021

Съобщение

В почивни дни Районната избирателна комисия приема документи след позвъняване на дежурния в комисията на тел: 0885100471

04.04.2021

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за народни представители в Осми изборен район Добрич за приключил в 20:30 часа на 04.04.2021г.

 
04.04.2021

избирателна активност

Област Бр. секции  7:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 10 ч. Избирателна активност в 12:00 ч. Избирателна активност в 17:00 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 132 132 0 82 622 6 388 7,73% 13671 16,55% 31575 38,22% 36358 44,01%
Добричка 68 68 0 20 888 1 650 7,90% 3572 17,10% 7208 34,51% 8322 39,84%
Балчик 40 40 0 17 467 1 296 7,42% 3087 17,67% 6447 36,91% 7260 41,56%
Каварна 31 31 0 12 718 1 322 10,39% 2865 22,53% 5419 42,61% 5936 46,67%
Шабла 16 16 0 3 967 511 12,88% 1024 25,81% 1817 45,80% 1998 50,37%
Крушари 17 17 0 5 120 333 6,50% 740 14,45% 1548 30,23% 1745 34,08%
Тервел 33 33 0 20 409 1 395 6,84% 3032 14,86% 6312 30,93% 7024 34,42%
Г. Тошево 47 47 0 12 980 896 6,90% 2433 18,74% 4950 38,14% 6109 47,06%
Общо 384 384 0 176171 13 791 7,83% 30424 17,27% 65276 37,05% 74752 42,43%
01.04.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 02.04.2021г. от 17:30ч.

30.03.2021

ЛИНК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ВАЖНО!

ЛИНК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА 31.03.2021г. от 17:30ч. и 01.04.2021г. от 17:30ч.

Линк за обучение (натиснете ТУК

 

29.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 30.03.2021г. от 17:30ч.

26.03.2021

График за обучения на СИК

Дата

Община

Час

28.03.2021г.

Добрич

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

29.03.2021г.

Добричка

10:30

13:30

29.03.2021г.

Балчик

13:00

15:00

29.03.2021г.

Каварна

13:30

15:30

29.03.2021г.

Шабла

11:00

27.03.2021г.

Тервел

10:00

12:00

27.03.2021г.

Крушари

09:00

11:00

30.03.2021г.

Генерал Тошево

13:00

15:00

26.03.2021

Съобщение

26.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 27.03.2021г. от 17:30ч.

24.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 26.03.2021г. от 17:30ч.

22.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 24.03.2021г. от 17:30ч.

17.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 22.03.2021г. от 17:30ч.

12.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 17.03.2021г. от 17:30ч.

11.03.2021

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Добрич в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Във връзка с изискванията на Решение № 2148-НС от 01 март 2021 г. на ЦИК, чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомяваме за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това са посочени и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

 

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

 

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

 

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 04 април 2021г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 29.03.2021г. до петък, 02.04.2021г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 04 април 2021г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

 

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение

 на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

11.03.2021

избирателни секции на територията на Осми избирателен район - Добрички, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

СПИСЪК

с местонахождението на избирателните секции на територията на Осми избирателен район - Добрички, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, и обявяване на телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден

 

Община

№ на избирателна секция

№ етаж/стая

Място на гласуване

Телефон за помощ за придвижване

Тервел

 

082700001

1-ви /първи/

Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.“ с административен адрес гр. Тервел ул. “Хан Аспарух“ №36

 057512546

 

Генерал Тошево

081200003

1-ви /първи/

ДГ „Пролет“, ул. „Христо Ботев“ №18

 

 05731/2020

081200005

1-ви /първи/

ЦПЛР-ученическо общежитие, ул. „Г. Раковски“ №14

 Шабла

082900002

082900003

1-ви /първи/

СУ „Асен Златаров“ с административен адрес гр. Шабла, ул. “Добруджа“ №2

05743/4588

 

 

Балчик

080300001

1-ви /първи/

Туристически информационен център „Мелницата“

 

0579/71055

 

0579/71071

080300009

1-ви /първи/

Детска ясла ж.к. Балик

080300014

1-ви /първи/

НЧ „Васил Левски“

Каварна

081700001

1-ви /първи/

ул. „Добротица“ №24

 

 

0570/82272

081700003

1-ви /първи/

ул. „Хаджи Димитър“ №46

081700006

1-ви /първи/

Ул. „25-Септември“ №26 „Б“

Крушари

 

082000001

1-ви /първи/

НЧ „Йордан Драгнев-1894“с административен адрес с. Крушари ул. „Георги Димитров“ №27

 05771/2024

Добричка

 

 

 

 

06.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 10.03.2021г. от 17:30ч.

04.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 06.03.2021г. от 17:30ч.

04.03.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

1. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 40-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 03.04.2021 г. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 41-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

2. Регистрация на упълномощени представители

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв, и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната районна избирателна комисия, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17:00 часа на 3 април 2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Указания

Форма за регистриране на застъпници

Форма за регистриране на представители

04.03.2021

Съобщение

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ - МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ МОЖЕ ДА НАПРАВИ СПРАВКА ЗА НОМЕРА И АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИ СЕКЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГД „ГРАО“ КЪМ МРРБ НА АДРЕС:

 https://www.grao.bg/ELECTIONS/

02.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 04.03.2021г. от 17:30ч.

02.03.2021

Съобщение

РИК Добрич уведомява всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 04.април 2021г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат 

01.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 02.03.2021г. от 17:30ч.

27.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 28.02.2021г. от 17:30ч.

26.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 27.02.2021г. от 17:00ч.

25.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 26.02.2021г. от 17:30ч.

24.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 25.02.2021г. от 17:30ч.

18.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 22.02.2021г. от 17:30ч.

17.02.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Регистрация на кандидатите за народни представители

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в Районната избирателна комисия, която незабавно след назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го обявява на публично място и на интернет страницата си.
 2. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1996-НС и Решение № 1998-НС от 8 февруари 2021 г. на ЦИК

Указания за попълване на "списък" в структуриран вид

Списък в електронен структуриран вид

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 67-НС от изборните книжа

 1. Районната избирателна комисия предава незабавно списъка по т.3, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от проверката ТЗ на ГД “ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единият от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка на списъците по т.3, буква „а“ се определя с решение на ЦИК.
 2. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 3, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет РИК Добрич му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от инициативния комитет списък
 3. Районната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 3, буква „а“ по единен граждански номер, както и на безплатен телефонен номер

         Срок за регистрация

Крайният срок за подаване на документи за регистриране на кадидатските листи за народни представители е 17:00 ч. на 02.03.2021г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа. 

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК Добрич, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 02.03.2021г.

 

 

 

17.02.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК ДОБРИЧ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04 АПРИЛ 2021г.

І. Общи положения

 • За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

ІІ. Депозит за участие в изборите

 • За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 • В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители за Народно събрание ЦИК с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

 • За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
 • Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 • Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 • Инициативният комитет представя в РИК заявление за регистрация (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 17.00 ч. на 22 февруари 2021 г. (40 дни преди изборния ден).
 • Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 • В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 • Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец ( Приложение № 61-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за народни представители, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 • Районната избирателна комисия (РИК) извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22.02.2021 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.
 • Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл.58 от ИК.

Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (22 февруари 2021 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

IV. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

 • Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (02.03.2021 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 60-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.

Районната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК.

 • Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на РИК.

V. Подаване на документи за регистрация

 • Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Решение № 4-НС от 13.02.2021 г. на РИК Добрич) – 14.02.2021 г. – 9:00 ч.
 • Приемането на документите се извършва всеки календарен ден. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч. на 22 февруари 2021 г.
 • За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 62-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 63-НС от изборните книжа).
 • Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа).
 • Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса с изключение на нотариално заверените образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет.

 

 

 

15.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 18.02.2021г. от 17:30ч.

13.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 15.02.2021г. от 17:30ч.

13.02.2021

Съобщение

На основание чл.70 от Изборния кодекс, Председателят на Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, свиква първото заседание на комисията, което ще се проведе на 13.02.2021г., от 14:00 часа, в Областна администрация - зала Европа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения