04.04.2021

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за народни представители в Осми изборен район Добрич за приключил в 20:30 часа на 04.04.2021г.

 
04.04.2021

избирателна активност

Област Бр. секции  7:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 10 ч. Избирателна активност в 12:00 ч. Избирателна активност в 17:00 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 132 132 0 82 622 6 388 7,73% 13671 16,55% 31575 38,22% 36358 44,01%
Добричка 68 68 0 20 888 1 650 7,90% 3572 17,10% 7208 34,51% 8322 39,84%
Балчик 40 40 0 17 467 1 296 7,42% 3087 17,67% 6447 36,91% 7260 41,56%
Каварна 31 31 0 12 718 1 322 10,39% 2865 22,53% 5419 42,61% 5936 46,67%
Шабла 16 16 0 3 967 511 12,88% 1024 25,81% 1817 45,80% 1998 50,37%
Крушари 17 17 0 5 120 333 6,50% 740 14,45% 1548 30,23% 1745 34,08%
Тервел 33 33 0 20 409 1 395 6,84% 3032 14,86% 6312 30,93% 7024 34,42%
Г. Тошево 47 47 0 12 980 896 6,90% 2433 18,74% 4950 38,14% 6109 47,06%
Общо 384 384 0 176171 13 791 7,83% 30424 17,27% 65276 37,05% 74752 42,43%
03.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021Г.,

 

Информираме Ви, че от утре 4 април 2021г. РИК Добрич  премества работната си дейност от сградата на областна администрация в спортна зала "Добротица", гр. Добрич.

 

01.04.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 02.04.2021г. от 17:30ч.

30.03.2021

ЛИНК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ВАЖНО!

ЛИНК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА 31.03.2021г. от 17:30ч. и 01.04.2021г. от 17:30ч.

Линк за обучение (натиснете ТУК

 

29.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 30.03.2021г. от 17:30ч.

26.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 27.03.2021г. от 17:30ч.

26.03.2021

График за обучения на СИК

Дата

Община

Час

28.03.2021г.

Добрич

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

29.03.2021г.

Добричка

10:30

13:30

29.03.2021г.

Балчик

13:00

15:00

29.03.2021г.

Каварна

13:30

15:30

29.03.2021г.

Шабла

11:00

27.03.2021г.

Тервел

10:00

12:00

27.03.2021г.

Крушари

09:00

11:00

30.03.2021г.

Генерал Тошево

13:00

15:00

26.03.2021

Съобщение

24.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 26.03.2021г. от 17:30ч.

22.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 24.03.2021г. от 17:30ч.

17.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 22.03.2021г. от 17:30ч.

12.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 17.03.2021г. от 17:30ч.

11.03.2021

избирателни секции на територията на Осми избирателен район - Добрички, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

СПИСЪК

с местонахождението на избирателните секции на територията на Осми избирателен район - Добрички, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, и обявяване на телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден

 

Община

№ на избирателна секция

№ етаж/стая

Място на гласуване

Телефон за помощ за придвижване

Тервел

 

082700001

1-ви /първи/

Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.“ с административен адрес гр. Тервел ул. “Хан Аспарух“ №36

 057512546

 

Генерал Тошево

081200003

1-ви /първи/

ДГ „Пролет“, ул. „Христо Ботев“ №18

 

 05731/2020

081200005

1-ви /първи/

ЦПЛР-ученическо общежитие, ул. „Г. Раковски“ №14

 Шабла

082900002

082900003

1-ви /първи/

СУ „Асен Златаров“ с административен адрес гр. Шабла, ул. “Добруджа“ №2

05743/4588

 

 

Балчик

080300001

1-ви /първи/

Туристически информационен център „Мелницата“

 

0579/71055

 

0579/71071

080300009

1-ви /първи/

Детска ясла ж.к. Балик

080300014

1-ви /първи/

НЧ „Васил Левски“

Каварна

081700001

1-ви /първи/

ул. „Добротица“ №24

 

 

0570/82272

081700003

1-ви /първи/

ул. „Хаджи Димитър“ №46

081700006

1-ви /първи/

Ул. „25-Септември“ №26 „Б“

Крушари

 

082000001

1-ви /първи/

НЧ „Йордан Драгнев-1894“с административен адрес с. Крушари ул. „Георги Димитров“ №27

 05771/2024

Добричка

 

 

 

 

11.03.2021

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Добрич в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Във връзка с изискванията на Решение № 2148-НС от 01 март 2021 г. на ЦИК, чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомяваме за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това са посочени и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

 

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

 

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

 

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 04 април 2021г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 29.03.2021г. до петък, 02.04.2021г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 04 април 2021г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

 

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение

 на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения