Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 313-НС
Добрич, 05.04.2021

ОТНОСНО: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители, при  приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии, РИК Добрич установи  съществени несъответствия във вписаните в протокола данни на СИК №082800014 в Добрич-град

На основание чл.72, ал 1 във вр. с чл.287, ал.3 от ИК, Районна избирателна комисия Добрич

РЕШИ:

В пълен състав на Районната избирателна комисия и СИК в състав, както следва:

Елена Димитрова Иванова

председател

Василка Неделчева Калчева

Зам. Председател

Стоянка Димитрова Маринова

секретар

Аракси Гарабед Хубесерян

член

Славка Стоянова Матеева

член

Милица Калчева Бербенкова

член

Ивелин Иванов Иванов

член

 

да извършат ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 05.04.2021 в 14:58 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения