Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Добрич, 17.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №173-НС/16.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов - упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“, вх. №178-НС/17.03.2021г. и №181-НС/17.03.2021г. от Ердинч Илияз Хаджиев - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“, вх. №179-НС/17.03.2021г. от Живко Христов Желев - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал.1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №37-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. Заменя членове от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500036

член

Мирослав Димитров Стоянов

Коалиция „Обединени патриоти“

081500061

член

Здравко Георгиев Овчаров

Коалиция „Обединени патриоти“

Б. да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500036

член

Дарина Стоилова Тодорова

Коалиция „Обединени патриоти“

081500061

член

Добринка Атанасова Петкова

Коалиция „Обединени патриоти“

 1. Заменя членове от състава на Партия „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500010

член

Мелин Метин Мехмед

ДПС

081500035

член

Вайде Осман Ибрям

ДПС

Б. да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500010

член

Георги Атанасов Гудев

ДПС

081500035

член

Невин Мехмед Али

ДПС

 1. Заменя членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име,  презиме, фамилия

Партия

081500027

Председател

Атанас Петров Атанасов

Коалиция „БСП за България“

081500027

член

Ирина Димова Петрова

Коалиция „БСП за България“

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име,  презиме, фамилия

Партия

081500027

Председател

Ирина Димова Петрова

Коалиция „БСП за България“

081500027

член

Росица Валентинова Илиева

Коалиция „БСП за България“

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 17.03.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения