Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
Добрич, 17.03.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление  с вх. №176-НС/16.03.2021г. от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведено под №01 в 17:04 часа на 16.03.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 4 /четирима/ от общо 127 /сто двадесет и седем/ са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 123 /сто двадесет и трима/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Стефка Проданова Пеева-Великова

2

Венелина Иванова Гроздева

3

Милен Живков Манев

4

Галина Василева Добрева

5

Пенко Стоянов Сърдъмов

6

Велико Иванов Великов

7

Ванеса Владимирова Желева

8

Жана Стоянова Иванова

9

Димитра Великова Стоева

10

Георги Христов Арнаудов

11

Жечка Петрова Мавродиева

12

Златинка Георгиева Желязкова

13

Росица Иванова Белчева

14

Йовка Атанасова Атанасова

15

Кристиан Василев Георгиев

16

Силвана Николова Паунова

17

Светла Живкова Манева

18

Йордан Драгиев Павлов

19

Иринка Стоянова Димитрова

20

Митко Пеев Атанасов

21

Кирил Венциславов Кирилов

22

Феличия Илиева Найденова- Михайлова

23

Кръстю Иванов Кръстев

24

Веселинка Иванова Великова

25

Тодор Стоянов Драгнев

26

Стоянка Кралева Митева

27

Анелия Григорова Димитрова

28

Снежанка Димитрова Алексиева

29

Детелина Радева Тодорова

30

Мария Илиева Спиридонова

31

Сергей Георгиев Великов

32

Румяна Христова Ганчева

33

Иван Иванов Рачев

34

Искра Иванова Стоянова

35

Виолета Матеева Иванова

36

Денка Върбанова Пейчева

37

Валентин Ганчев Иванов

38

Стела Георгиева Стойчева

39

Мария Атанасова Георгиева

40

Веселин Лазаров Георгиев

41

Христина Георгиева Георгиева

42

Станка Мирчева Господинова

43

Митка Станева Кирова

44

Емилиян Юлиянов Цветков

45

Диляна Димитрова Петрова

46

Иринка Иванова Василева

47

Петранка Димитрова Георгиева

48

Маринка Йорданова Димитрова

49

Мария Милкова  Петрова

50

Димитър Йорданов Тонков

51

Свилена Иванова Димова

52

Елена Калева Атанасова

53

Емилиян Руменов Рачев

54

Диана Пламенова Тодорова

55

Стоянка Стоянова Парушева

56

Ростислав Кирилов Кирилов

57

Недялка Димитрова Михалева

58

Боряна Стефанова Христова

59

Мирослав Николаев Иванов

60

Маринела Петрова Милева

61

Павлина Иванова Маринова

62

Стефани Павлова Маринова

63

Анка Господинова Десева

64

Костадинка Янчева Петрова

65

Грациела Димитрова Димитрова

66

Бойка Георгиева Георгиева

67

Момчил Атанасов Момчилов

68

Антония Димитрова Игнатова

69

Светлана Димитрова Тодорова

70

Маринка Стоянова Велчева

71

Йовка Иванова Митева

72

Доротея Енчева Русчева

73

Капка Петрова Стоянова

74

Валя Христова Влаева

75

Камелия Георгиева Йорданова

76

Жельо Иванов Георгиев

77

Светла Василева Карова

78

Илия Райчев Тодоров

79

Младен Желязков Тодоров

80

Магдалена Димитрова Младенова

81

Валентин Георгиев Вълков

82

Мариета Пламенова Христова

83

Емил Димитров Георгиев

84

Елеонора Руменова Боянова

85

Александър Веселинов Христов

86

Ферде Али Исмаил

87

Димитър Пламенов Петров

88

Яница Стелиянова Петрова

89

Станимир Николов Тодоров

90

Венелина Дорианова Борисова

91

Антоанета Николова Петкова

92

Симона Стоянова Йорданова

93

Ивелина Димитрова Параскевова

94

Никола Тодоров Петров

95

Галин Георгиев Петров

96

Десислава Ангелова Димитрова

97

Георги Николаев Георгиев

98

Виолета Михайлова Георгиева

99

Йовка Янкова Сотирова

100

Христо Проданов Пеев

101

Елена Ганчева Илиева

102

Магдалена Петкова Георгиева

103

Магдалена Георгиева Николова

104

Илия Станев Илиев

105

Даниел Кристиянов Минов

106

Юлияна Иванова Минева

107

Тодор Димитров Тодоров

108

Пенка Георгиева Димитрова

109

Марин Петров Атанасов

110

Добри Славов Енчев

111

Станимир Димов Петков

112

Йорданка Иванова Георгиева

113

Силвия Ганчева Василева

114

Атанас Тодоров Иванов

115

Веселин Николаев Василев

116

Йоанна- Мария Жорова Дончева

117

Иванка Добрева Петкова

118

Стоянка Симеонова Василева

119

Боян Деянов Недев

120

Марияна Димитрова Алексиева

121

Иванка Златева Опълченова

122

Татяна Пенчева Йовчева

123

Златин Йорданов Златев

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпници 4 /четирима/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Вилислав Михайлов Обрешков

Лицето е регистрирано като член на СИК 082000015

2

Красимир Павлов Стоянов

Лицето е регистрирано като член на СИК 082800021

3

Маруся Николова Калчева

Лицето е регистрирано като член на СИК 082800084

4

Веселин Стефанов Иванов

Лицето е регистрирано като член на СИК 082800084

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 123 /сто двадесет и трима/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 17.03.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения