Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 104-НС
Добрич, 17.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №187-НС/17.03.2021г. от Светлана Георгиева Василева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал.1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №42-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

Заменя членове от състава на ПП ВОЛЯ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000004

член

Айля Гюнер Фикрет

ПП ВОЛЯ

082000005

Секретар

Радка Георгиева Денева

ПП ВОЛЯ

082000007

член

Ивелина Илиева Костадинова

ПП ВОЛЯ

082000011

член

Али Ахмедов Исавов

ПП ВОЛЯ

082000013

член

Васил Иванов Динков

ПП ВОЛЯ

                        Б. Да се назначи: 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000004

член

Али Ахмедов Исавов

ПП ВОЛЯ

082000005

Секретар

Михаела Димитрова Стоянова

ПП ВОЛЯ

082000007

член

Радка Георгиева Денева

ПП ВОЛЯ

082000011

член

Ремзие Ниязи Назиф

ПП ВОЛЯ

082000013

член

Айля Гюнер Фикрет

ПП ВОЛЯ

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 17.03.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения