Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Добрич, 22.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Тервел

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №180-НС/17.03.2021г. и с вх. №216-НС/22.03.2021г. от Павлинка Цветкова Андриянова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Тервел.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №34-НС от 26.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

Заменя членове на СИК от състава на ПП ГЕРБ в Община Тервел посочени в предложението, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700009

Председател

Стоян Драганов Стоянов

ПП ГЕРБ

082700010

член

Якуб Ашим Мустафа

ПП ГЕРБ

082700011

Председател

Илхан Бейхан Ахмед

ПП ГЕРБ

082700019

Председател

Кадир Вейсел Кадир

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700009

Председател

Перихан Ердинч Алил

ПП ГЕРБ

082700010

член

Наджи Исмаил Юмер

ПП ГЕРБ

082700011

Председател

Снежана Стоянова Тончева

ПП ГЕРБ

082700019

Председател

Гюлшерен Мюстеджеб Аптула-Халил

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения