Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Добрич, 22.03.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №197-НС/18.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов – упълномощен представител на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021г.

            След извършена проверка РИК Добрич констатира, че за всичките 130 /сто и тридесет/ броя упълномощени представители от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Добрич 130 /сто и тридесет/ броя упълномощени представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

Пълномощно

1.

Петър Радков Петров

№ 1 /18.03.2021г.

2.

Йорданка Донева Георгиева

№ 2 /18.03.2021г.

3.

Красимир Йорданов Димов

№ 3 /18.03.2021г.

4.

Велизар Милев Хинев

№ 4 /18.03.2021г.

5.

Димчо Николов Янакиев

№ 5 /18.03.2021г.

6.

Милен Атанасов Иванов

№ 6 /18.03.2021г.

7.

Керанка Василева Василева

№ 7 /18.03.2021г.

8.

Георги Цветанов Ваковски

№ 8 /18.03.2021г.

9.

Галина Стефанова Попова - Ваковска

№ 9 /18.03.2021г.

10.

Преслава Георгиева Ваковска

№ 10 /18.03.2021г.

11.

Деяна Димитрова Христова

№ 11 /18.03.2021г.

12.

Християн Станчев Христов

№ 12 /18.03.2021г.

13.

Мария Пенчева Атанасова

№ 13 /18.03.2021г.

14.

Милен Димитров Димитров

№ 14 /18.03.2021г.

15.

Полина Андреева Русева

№ 15 /18.03.2021г.

16.

Пенко Янков Сотиров

№ 16 /18.03.2021г.

17.

Ивелин Димитров Иванов

№ 17 /18.03.2021г.

18.

Диана Иванова Райнова

№ 18 /18.03.2021г.

19.

Станислава Михалева Пейчева

№ 19 /18.03.2021г.

20.

Тодор Атанасов Тодоров

№ 20 /18.03.2021г.

21.

Маргарита Димитрова Тодорова

№ 21 /18.03.2021г.

22.

Живко Стефанов Желев

№ 22 /18.03.2021г.

23.

Светлана Дончева Ташева

№ 23 /18.03.2021г.

24.

Зорница Панайотова Минчева

№ 24 /18.03.2021г.

25.

Тошко Владимиров Пенчев

№ 25 /18.03.2021г.

26.

Весела Йорданова Сотирова

№ 26 /18.03.2021г.

27.

Станислава Валентинова Желева

№ 27 /18.03.2021г.

28.

Жеко Иванов Желев

№ 28 /18.03.2021г.

29.

Людмила Вержилова Василева

№ 29 /18.03.2021г.

30.

Росица Димитрова Русева

№ 30 /18.03.2021г.

31.

Михаил Петров Арнаудов

№ 31 /18.03.2021г.

32.

Маринка Дончева Стоянова

№ 32 /18.03.2021г.

33.

Десислава Пламенова Минчева

№ 33 /18.03.2021г.

34.

Венцислав Марев Великов

№ 34 /18.03.2021г.

35.

Веселина Петкова Димитрова

№ 35 /18.03.2021г.

36.

Никола Янакиев Колев

№ 36 /18.03.2021г.

37.

Марийка Иванова Пеева

№ 37 /18.03.2021г.

38.

Иван Димитров Пеев

№ 38 /18.03.2021г.

39.

Христина Димитрова Пеева

№ 39 /18.03.2021г.

40.

Севдалина Живкова Мирчева

№ 40 /18.03.2021г.

41.

Александър Станиславов Бакърджиев

№ 41 /18.03.2021г.

42.

Екатерина Георгиева Кръстева

№ 42 /18.03.2021г.

43.

Стефан Станчев Лечев

№ 43 /18.03.2021г.

44.

Живко Деянов Дончев

№ 44 /18.03.2021г.

45.

Кристина Тодорова Тодорова

№ 45 /18.03.2021г.

46.

Димитричка Йорданова Господинова

№ 46 /18.03.2021г.

47.

Емил Мирославов Мирчев

№ 47 /18.03.2021г.

48.

Диян Иванов Василев

№ 48 /18.03.2021г.

49.

Пламен Йорданов Димитров

№ 49 /18.03.2021г.

50.

Красимир Иванов Тодоров

№ 50 /18.03.2021г.

51.

Калин Йорданов Петров

№ 51 /18.03.2021г.

52.

Светла Любомирова Кирилова

№ 52 /18.03.2021г.

53.

Мария Апостолова Николова

№ 53 /18.03.2021г.

54.

Стефан Керанов Стефанов

№ 54 /18.03.2021г.

55.

Надежда Спасова Кирова

№ 55 /18.03.2021г.

56.

Силвия Петрова Ненчева

№ 56 /18.03.2021г.

57.

Дейвид Филипов Венциславов

№ 57 /18.03.2021г.

58.

Димитър Колев Христов

№ 58 /18.03.2021г.

59.

Петко Георгиев Пенев

№ 59 /18.03.2021г.

60.

Веселина Петрова Христова

№ 60 /18.03.2021г.

61.

Константин Христов Димов

№ 61 /18.03.2021г.

62.

Силвия Станимирова Георгиева

№ 62 /18.03.2021г.

63.

Силвия Йорданова Михайлова

№ 63 /18.03.2021г.

64.

Михаил Йорданов Михайлов

№ 64 /18.03.2021г.

65.

Любен Георгиев Георгиев

№ 65 /18.03.2021г.

66.

Тодор Добринов Тодоров

№ 66 /18.03.2021г.

67.

Живко Петров Жечев

№ 67 /18.03.2021г.

68.

Марияна Иванова Стоянова

№ 68 /18.03.2021г.

69.

Галин Димитров Георгиев

№ 69 /18.03.2021г.

70.

Марияна Георгиева Яламова

№ 70 /18.03.2021г.

71.

Стамбол Димитров Гюзелев

№ 71 /18.03.2021г.

72.

Добринка Динкова Георгиева

№ 72 /18.03.2021г.

73.

Елка Любомирова Панайотова

№ 73 /18.03.2021г.

74.

Павел Стоянов Трифонов

№ 74 /18.03.2021г.

75.

Стефка Иванова Стефанова

№ 75 /18.03.2021г.

76.

Велизар Димитров Панчев

№ 76 /18.03.2021г.

77.

Георги Колев Петров

№ 77 /18.03.2021г.

78.

Тодор Стефанов Яламов

№ 78 /18.03.2021г.

79.

Анелия Йорданова Тодорова

№ 79 /18.03.2021г.

80.

Петко Димитров Стефанов

№ 80 /18.03.2021г.

81.

Пенка Цветанова Дянкова

№ 81 /18.03.2021г.

82.

Цветомир Йорданов Стефанов

№ 82 /18.03.2021г.

83.

Мартин Славов Маринов

№ 83 /18.03.2021г.

84.

Николай Неделчев Николов

№ 84 /18.03.2021г.

85.

Христо Вълев Христов

№ 85 /18.03.2021г.

86.

Никола Глигор Димов

№ 86 /18.03.2021г.

87.

Цветелина Йорданова Тодорова

№ 87 /18.03.2021г.

88.

Здравка Колева Желязкова

№ 88 /18.03.2021г.

89.

Илия Стефанов Илчев

№ 89 /18.03.2021г.

90.

Снежана Цветанова Славова

№ 90 /18.03.2021г.

91.

Петко Борисов Алексиев

№ 91 /18.03.2021г.

92.

Росина Димитрова Атанасова

№ 92 /18.03.2021г.

93.

Недялка Радичкова Янкова

№ 93 /18.03.2021г.

94.

Добринка Ангелова Николова

№ 94 /18.03.2021г.

95.

Димитър Иванов Николов

№ 95 /18.03.2021г.

96.

Марин Иванов Георгиев

№ 96 /18.03.2021г.

97.

Сълзина Илиева Василева

№ 97 /18.03.2021г.

98.

Димитринка Костова Донева

№ 98 /18.03.2021г.

99.

Тодорка Желева Няголова

№ 99 /18.03.2021г.

100.

Дончо Митев Донев

№ 100 /18.03.2021г.

101.

Васил Марков Нейков

№ 101 /18.03.2021г.

102.

Недялка Димитрова Ганева

№ 102 /18.03.2021г.

103.

Пламен Георгиев Йорданов

№ 103 /18.03.2021г.

104.

Стоян Атанасов Димитров

№ 104 /18.03.2021г.

105.

Живка Иванова Петрова

№ 105 /18.03.2021г.

106.

Габриела Стойчева Иванова

№ 106 /18.03.2021г.

107.

Христо Валентинов Христов

№ 107 /18.03.2021г.

108.

Михаил Георгиев Генов

№ 108 /18.03.2021г.

109.

Димитър Сашев Славов

№ 109 /18.03.2021г.

110.

Станислав Валентинов Стоянов

№ 110 /18.03.2021г.

111.

Злателина Живкова Димитрова

№ 111 /18.03.2021г.

112.

Атанас Пенев Иванов

№ 112 /18.03.2021г.

113.

Юлиян Петров Жечев

№ 113 /18.03.2021г.

114.

Магдалена Николова Николова

№ 114 /18.03.2021г.

115.

Стефка Валентинова Тончева

№ 115 /18.03.2021г.

116.

Ванчи Иванова Стратиева

№ 116 /18.03.2021г.

117.

Недялка Стойкова Христова

№ 117 /18.03.2021г.

118.

Борислава Атанасова Маринова

№ 118 /18.03.2021г.

119.

Лазаринка Костадинова Лазарова

№ 119 /18.03.2021г.

120.

Десислава Петрова Чалъкова-Георгиева

№ 120 /18.03.2021г.

121.

Кръстинка Монева Станева

№ 121 /18.03.2021г.

122.

Сребко Маринов Станев

№ 122 /18.03.2021г.

123.

Димчо Железов Димов

№ 123 /18.03.2021г.

124.

Янка Колева Янкова

№ 124 /18.03.2021г.

125.

Миглена Димитрова Симеонова

№ 125 /18.03.2021г.

126.

Станимир Стойчев Иванов

№ 126 /18.03.2021г.

127.

Марина Николова Цанева

№ 127 /18.03.2021г.

128.

Кичка Димитрова Колева

№ 128 /18.03.2021г.

129.

Иван Красимиров Иванов

№ 129 /18.03.2021г.

130.

Божидар Александров Божидаров

№ 130 /18.03.2021г.

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения