Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
Добрич, 22.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Каварна

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №199-НС/19.03.2021г. от Йордан Стоянов Стоянов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Каварна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №31-НС от 26.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на ПП ГЕРБ в Община Каварна посочени в предложението, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700001

член

Златина Божкова Бобчева

ПП ГЕРБ

081700005

член

Гена Гавраилова Панчева

ПП ГЕРБ

081700010

секретар

Елина Георгиева Кърчева

ПП ГЕРБ

081700011

член

Борислав Стефанов Стоянов

ПП ГЕРБ

081700030

член

Николай Веселинов Александров

ПП ГЕРБ

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700001

член

Васил Христов Харизанов

ПП ГЕРБ

081700005

член

Деспа Атанасова Недялкова

ПП ГЕРБ

081700010

секретар

Николета Иванова Петрова

ПП ГЕРБ

081700011

член

Десислава Парушева Николова

ПП ГЕРБ

081700030

член

Габриела Костадинова Костадинова

ПП ГЕРБ

 1. ЗАМЕНЯ резервни членове за СИК от състава на ПП ГЕРБ в Община Каварна посочени в предложението, както следва:

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

резерва

Десислава Парушева Николова

ПП ГЕРБ

резерва

Васил Христов Харизанов

ПП ГЕРБ

А. На мястото на:

 

Б. Да се назначи:

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

резерва

Стоян Румянов Радилов

ПП ГЕРБ

резерва

Йордан Жечков Йорданов

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения