Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Добрич, 22.03.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпили са заявления с вх. №200-НС/19.03.2021г. и вх. №202-НС/19.03.2021г. от Кина Драгнева - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за Община Шабла и Община Тервел за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №01, съответно в 10:00 и 13:30 часа на 19.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички 48 /четиридесет и осем/ броя са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 48 /четиридесет и осем/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Атанас Апостолов Илиев

2

Благовест Кирилов Обретенов

3

Василка Георгиева Кралева

4

Величка Илиева Соленкова

5

Виктор Петров Тодоров

6

Гергана Димитрова Чалъкова- Семерджиева

7

Десислава Анастасова Трифонова

8

Десислава Иванова Петрова

9

Димитрина Минкова Маркова- Иванова

10

Ивона Станиславова Атанасова

11

Илия Йорданов Калчев

12

Людмила Христова Димова

13

Маринка Славова Марчева

14

Памела Димитрова Димитрова

15

Пепа Стоянова Костадинова

16

Янка Енчева Костадинова

17

Сийка Жекова Русева

18

Добри Андреев Йорданов

19

Мария Колева  Стоянова

20

Велико Иванов Георгиев

21

Митьо Димов Димов

22

Светослав Михалев Стойчев

23

Георги Иванов Василев

24

Гюрсел  Сезгин Алит

25

Есен Юсню Шукри

26

Севда Сабит Мехмед

27

Якуб Ашим  Мустафа

28

Йордан Георгиев Дакушев

29

Ерджан Сали Сабит

30

Ильо Георгиев Илиев

31

Юсмен Сейран Садък

32

Алкин Бейнюл Кязим

33

Георги Стоянов Георгиев

34

Бейлил Мехмед Юмер

35

Джелил Ибрям Бекир

36

Асен Анков Антонов

37

Атанас Колев Атанасов

38

Георги Тодоров Славов

39

Маринка Димова Радушева

40

Георги Димитров Георгиев

41

Али Неждет Джелил

42

Кемал Ибрям Айваз

43

Айваз Ибрям Айваз

44

Йозджан Рамадан Ахмед

45

Михал Стойчев Михалев

46

Василка Стефанова Тодорова

47

Мирослав Петров Атанасов

48

Васил Георгиев Василев

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 48 /четиридесет и осем/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения