Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Добрич, 22.03.2021

ОТНОСНО: жалба от Ангел Йорданов Ангелов – общински председател на ПП „Глас Народен“ за неразрешена предизборна агитация – поставяне на агитационни афиши на неустановените за това места, с логото на ПП „Републиканци за България“

В РИК Добрич e постъпила жалба от Ангел Йорданов Ангелов – общински председател на ПП „Глас Народен“ с вх. № 209-НС/20.03.2021г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №02-НС/20.03.2021г. в 12:20ч., с информация, че има поставени неправомерно агитационни материали /плакати/ от ПП „Републиканци за България“ – град Добрич, по ул. „Агликина поляна“, между улиците „Орфей“ и ул. „Христо Ботев“ и на оградата на детска градина № 20, на улица „Христо Ботев“.

Към жалбата, като доказателствен материал, са приложени 3 /три/ броя снимки изпратени на официалния имейл публикуван на страницата на РИК Добрич.

Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационни материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешението на собственика или управителя на имота, поради което дежурните членове на РИК Добрич, приели жалбата, незабавно след приемането и за изясняване на фактическата обстановка, извършват служебна проверка на изложените обстоятелства.

След извършена служебна проверка на предоставения снимков материал и на Заповед № 224/22.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич за определяне местата за поставяне на агитационни материали, РИК Добрич установи, че  агитационните материали на ПП „Републиканци за България“ са поставени на място, различно от определените за целта места, което се явява нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 във връзка с чл. 183, ал. 3 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. Разпорежда премахването на неправомерно поставените плакати на ПП „Републиканци за България“ на следните места: ул. „Агликина поляна“, района между улиците „Орфей“ и ул. „Христо Ботев“, и на оградата на ЦДГ №20 „Радост“ с адрес ул.„Христо Ботев“ №50;
 2. Настоящото да се сведе за изпълнение до Кмета на Община град Добрич.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения