Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС
Добрич, 22.03.2021

ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички за произвеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021г.

С  изх. №НС-15-194/20.03.2021г. на ЦИК в РИК Добрич е постъпило писмо заведено във входящия дневник с вх. №213-НС/20.03.21г., във връзка с приемане на график за обучението на членовете на секционните избирателни комисии от РИК Добрич и изпращането му на ЦИК.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс във връзка с Решение №2261-НС от 19.03.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. Определя членове на РИК Добрич за провеждане на обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Община

Членове на РИК

Добрич

Цонка Георгиева Велкова, Руслава Ганчева Гаврилова, Сюзан Зекерие Рамис, Анита Иванова Атанасова, Александрина Богомилова Желязкова, Димчо Илиев Илиев, Илиана Георгиева Момчева, Кристина Кирилова Костова-Хюсеин, Светослав Димитров Узунов

Добричка

Цонка Георгиева Велкова, Руслава Ганчева Гаврилова, Сюзан Зекерие Рамис, Анита Иванова Атанасова, Илиана Георгиева Момчева, Диляна Данаилова Василева

Балчик

Диана Божидарова Манева, Галина Славкова Тодорова

Каварна

Димчо Илиев Илиев, Кристина Кирилова Костова-Хюсеин

Шабла

Димчо Илиев Илиев, Кристина Кирилова Костова-Хюсеин

Тервел

Диана Божидарова Манева, Александрина Богомилова Желязкова

Крушари

Атанас Георгиев Вълков, Ерхан Керимов Ибрямов, Илиана Георгиева Момчева

Генерал Тошево

Върбан Димитров Върбанов, Атанас Георгиев Вълков

 

 1. Приема график за обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Дата

Община

Час

Членове РИК

28.03.2021г.

Добрич

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

Цонка Георгиева Велкова, Руслава Ганчева Гаврилова, Сюзан Зекерие Рамис, Анита Иванова Атанасова, Александрина Богомилова Желязкова, Димчо Илиев Илиев, Илиана Георгиева Момчева, Кристина Кирилова Костова-Хюсеин, Светослав Димитров Узунов

29.03.2021г.

Добричка

10:30

13:30

Цонка Георгиева Велкова, Руслава Ганчева Гаврилова, Сюзан Зекерие Рамис, Анита Иванова Атанасова, Илиана Георгиева Момчева, Диляна Данаилова Василева

29.03.2021г.

Балчик

13:00

15:00

Диана Божидарова Манева, Галина Славкова Тодорова

29.03.2021г.

Каварна

13:30

15:30

Димчо Илиев Илиев, Кристина Кирилова Костова-Хюсеин

29.03.2021г.

Шабла

11:00

Димчо Илиев Илиев, Кристина Кирилова Костова-Хюсеин

27.03.2021г.

Тервел

10:00

12:00

Диана Божидарова Манева, Александрина Богомилова Желязкова

27.03.2021г.

Крушари

09:00

11:00

Атанас Георгиев Вълков, Ерхан Керимов Ибрямов, Илиана Георгиева Момчева

30.03.2021г.

Генерал Тошево

13:00

15:00

Върбан Димитров Върбанов, Атанас Георгиев Вълков

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:55 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения