Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №234-НС/23.03.2021г. от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“, вх. №262-НС/24.03.2021г. и вх. №263-НС/24.03.2021г. от Нели Матеева - Димитрова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК и във връзка с Решение №37-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Партия „Движение за права и свободи“ в Община Добричка посочени в предложението, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

член

Ирина Иванова Костова

ДПС

081500010

член

Георги Атанасов Гудев

ДПС

081500022

член

Танжу Ердуган Юсеин

ДПС

                        Б. Да се назначи: 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

член

Маргарита Митева Йорданоа

ДПС

081500010

член

Танжу Ердуган Юсеин

ДПС

081500022

член

Георги Атанасов Гудев

ДПС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на ПП ГЕРБ в Община Добричка посочени в предложението, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500009

член

Таня Славова Георгиева

ПП ГЕРБ

081500017

Председател

Снежина Пенчева Георгиева

ПП ГЕРБ

081500017

член

Таня Атанасова Николова

ПП ГЕРБ

081500020

член

Калинка Цонева Енева

ПП ГЕРБ

081500060

член

Парашкева Колева Стаменова

ПП ГЕРБ

                        Б. Да се назначи: 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500009

член

Руслана Радева Денева

ПП ГЕРБ

081500017

Председател

Таня Атанасова Николова

ПП ГЕРБ

081500017

член

Снежина Пенчева Георгиева

ПП ГЕРБ

081500020

член

Елина Галинова  Николова

ПП ГЕРБ

081500060

член

Велико Маринов Василев

ПП ГЕРБ

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:38 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения