Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №237-НС/23.03.2021 г. от  Александрина Костова Йорданова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №33-НС от 26.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Генерал Тошево, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200002

Председател

Радостина Иванова Колева

ПП ГЕРБ

081200002

член

Любомира Йорданова Великова

ПП ГЕРБ

081200004

член

Недялка Гинева Тодорава

ПП ГЕРБ

081200006

член

Анастасия Иванова Иванова

ПП ГЕРБ

081200015

член

Сергей Алексеев Демирев

ПП ГЕРБ

081200017

член

Калинка Василева Георгиева

ПП ГЕРБ

081200034

член

Румяна Петкова Димитрова

ПП ГЕРБ

081200035

Председател

Живка Димитрова Христова

ПП ГЕРБ

081200042

Зам.-председател

Даниела Николова Василева

ПП ГЕРБ  

081200042

член

Любомир Иванов Момчев

ПП ГЕРБ

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200002

Председател

Радостина Иванова Колева

ПП ГЕРБ

081200002

член

Любомира Йорданова Великова

ПП ГЕРБ

081200004

член

Василка Георгиева Донева

ПП ГЕРБ

081200006

член

Веселина Иванова Иванова

ПП ГЕРБ

081200015

член

Раим Али Сюлейман

ПП ГЕРБ

081200017

член

Яна Живкова Димитрова

ПП ГЕРБ

081200034

член

Илиян Божидаров Колев

ПП ГЕРБ

081200035

Председател

Нина Александрова Александрова

ПП ГЕРБ

081200042

Зам.-председател

Величка Димова Димитрова

ПП ГЕРБ  

081200042

член

Недялка Димитрова Георгиева

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:38 часа

Свързани решения:

128-НС/26.03.2021

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения