Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпили са заявления с вх. №238-НС/23.03.2021г. от Кина Драгнева - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за Община Генерал Тошево, вх. №267-НС/24.03.2021г. и вх. №268-НС/24.03.2021г. от Кина Драгнева – упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за Община Добричка, и Община Крушари  за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №01, съответно в 11:30ч. на 23.03.2021г., 13:05ч. и 13:10ч. на 24.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички 73 /седемдесет и три/ броя са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 73 /седемдесет и трима/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Атанас Апостолов Илиев

2

Благовест Кирилов Обретенов

3

Василка Георгиева Кралева

4

Петко Калчев Калчев

5

Никола Хараламбиев Николов

6

Неджмедин Четин Неджмедин

7

Веселина Стойчева Симеонова

8

Симеон Веселинов Атанасов

9

Сава  Костов Савов

10

Николай Желязков Николов

11

Джемиле Юсеин Осман

12

Денко Иванов Денев

13

Недко Стоев Стоев

14

Назиф Сали Таир

15

Метин Сали Таир

16

Анета Пламенова Стойчева

17

Йордан Жечев Киров

18

Калоян Пенков Колев

19

Недялка Русева Христова

20

Росен Мирославов Маринов

21

Георги Димитров Митев

22

Ивайло Димитров Димитров

23

Атанас  Тодоров  Атанасов

24

Мирон Тодоров Миронов

25

Илкнур Юксел Ибрям

26

Станислава Иванова Славова

27

Иванка Иванова Георгиева

28

Иван Райчев Димитров

29

Ненчо Тодоров  Ненчев

30

Костадин Желев Иванов

31

Снежана Георгиева Симеонова

32

Диана Бонева  Иванова

33

Миглена Хараламбиева Илиева

34

Кезбан Юсеин Кюстек

35

Галин Дончев Петров

36

Амед Салим Адил

37

Момчил Сашев Минчев

38

Никола Желязков Георгиев

39

Параскева Николова Стоянова

40

Гюлшен Рашидова Салиева

41

Янко Василев Дончев

42

Али Салиев Асанов

43

Желю Методиев Огнянов

44

Надежда Георгиева Хаджийски

45

Матейчо Донев Матев

46

Даниел Христов Стойчев

47

Илиан Колев Йорданов

48

Снежана Желева Великова

49

Валентин Стефанов Витанов

50

Димитър Стефанов Витанов

51

Султанка Василева Железова

52

Желязко Николов Железов

53

Диян Желязков Николов

54

Петър Стоянов Стоянов

55

Пламен Стоянов Куманов

56

Джевади Ибрям Ибрям

57

Златка Георгиева Маринова

58

Йорданка Йорданова Петрова

59

Севел Фейзула Ефраим

60

Юджел Османов Адилов

61

Никола Петков Йорданов

62

Тосун Аликов Мустафов

63

Василка Василева Великова

64

Йордан Димитров Иванов

65

Милен Момчев Милев

66

Пенка Желязкова Петрова

67

Нейко Стоянов Нейков

68

Петранка Николова Стоянова

69

Калинка Георгиева Тодорова

70

Маргарита Иванова Станева

71

Румен Петков Йорданов

72

Марийка Георгиева Стоянова

73

Виолета Василева Митева

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 73 /седемдесет и трима/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:41 часа

Свързани решения:

129-НС/26.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения