Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 120-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №245-НС/23.03.2021г. от Милена Вълчева Желева-Керанова – упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“, вх. №246-НС/23.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов -  упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“ и вх. №253-НС/24.03.2021г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“, вх. №270-НС/24.03.2021г. от Кина Драгнева – упълномощен представител на ПП ГЕРБ  за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на КП „Демократична България – Обединение“ в Община Добрич посочени в предложението, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име,  презиме, фамилия

Партия

082800030

член

Георги Илиев Георгиев

КП ДБ Обединение

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име,  презиме, фамилия

Партия

082800030

член

Венцислава Ивайлова Венкова

КП ДБ Обединение

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в Община Добрич посочени в предложението, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800016

Зам.-председател

Мариус Стефанов Николов

ОП

082800023

член

Валентина  Траянова  Мартинова

ОП

082800027

член

Димитричка Борисова Николова

ОП

082800048

член

Николай Стоев Николов

ОП

082800049

Зам.-председател

Анка Тодорова Петрова

ОП

082800066

Председател

Диан Петров Димитров

ОП

082800087

Председател

Мариана Тотева Димитрова

ОП

082800118

член

Йорданка Илиева Митева

ОП

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800016

Зам.-председател

Мариян Георгиев Георгиев

ОП

082800023

член

Неда Галинова Иванова

ОП

082800027

член

Ярослав Димитров Христов

ОП

082800048

член

Радина Ставрева Ставрева

ОП

082800049

Зам.-председател

Милена Стоянова Русева

ОП

082800066

Председател

Николинка Стефанова Георгиева

ОП

082800087

Председател

Нели Нелкова Георгиева

ОП

082800118

член

Христина Атанасова Дочева

ОП

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800012

Зам.- председател

Наташа Христова Атанасова

БСП за България

082800014

Председател

Стефка Иванова Сеизова-Георгиева

БСП за България

082800015

Зам.-председател

Наталия Миткова Георгиева

БСП за България

082800023

Председател

Нина Русева Димитрова

БСП за България

082800024

член

Славка Димитрова Жечева

БСП за България

082800025

Секретар

Йоана Великова Койчева

БСП за България

082800029

Председател

Вълкан Маринов Божиков

БСП за България

082800059

член

Снежана Петкова Тодорова

БСП за България

082800069

член

Валентин Живков Вълков

БСП за България

082800071

член

Венелина Георгиева Стоянова

БСП за България

082800072

Зам.-председател

Владка Вълчанова Минчева

БСП за България

082800095

Председател

Светлана Тодорова Демирева

БСП за България

082800096

Зам.-председател

Елена Иванова Велкова

БСП за България

082800103

Секретар

Галин Георгиев Гроздев

БСП за България

082800107

Председател

Георги Панайотов Коларов

БСП за България

082800116

Председател

Даринка Атанасова Георгиева

БСП за България

082800117

член

Марияна Мирчева Иванова

БСП за България

082800126

член

Елена Димитрова Иванова

БСП за България

       
       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800012

Зам.- председател

Тихомира Димитрова Петкова

БСП за България

082800014

Председател

Елена Димитрова Иванова

БСП за България

082800015

Зам.-председател

Десислава Павлинова Пенева

БСП за България

082800023

Председател

Венета Петрова Попова

БСП за България

082800024

член

Елена Стефанова Авджиева-Йовева

БСП за България

082800025

Секретар

Пламен Стоянов Петров

БСП за България

082800029

Председател

Веселина Петрова Панева

БСП за България

082800059

член

Жасмина Радославова Стефанова

БСП за България

082800069

член

Теодора Димчева Иванова

БСП за България

082800071

член

Стоян Димитров Стоянов

БСП за България

082800072

Зам.-председател

Атанаска Тодорова Костадинова

БСП за България

082800095

Председател

Галина Здравкова Филева

БСП за България

082800096

Зам.-председател

Диана Стоянова Славова

БСП за България

082800103

Секретар

Анастасия Василева Андонова

БСП за България

082800107

Председател

Дияна Марева Бонева

БСП за България

082800116

Председател

Стоян Николов Чочков

БСП за България

082800117

член

Атанас Илиев Атанасов

БСП за България

082800126

член

Димитър Петров Димитров

БСП за България

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800001

Председател

Магдалена Христова Янакиева

ПП ГЕРБ

082800002

Зам.-Председател

Антоанета Атанасова Атанасова

ПП ГЕРБ

082800002

член

Атанаска Колева Йорданова

ПП ГЕРБ

082800012

Секретар

Невена Христова тодорова

ПП ГЕРБ

082800013

член

Снежанка Симеонова Вълчев

ПП ГЕРБ

082800014

член

Йовита Пламенова Атанасова

ПП ГЕРБ

082800015

Секретар

Ивелин Иванов Иванов

ПП ГЕРБ

082800017

Зам.-Председател

Катя Петрова Петрова

ПП ГЕРБ

082800022

член

Севда Жекова Белева

ПП ГЕРБ

082800029

член

Диян Христов Йорданов

ПП ГЕРБ

082800030

Секретар

Иванка Атанасова Петрова

ПП ГЕРБ

082800049

член

Денка Русева Георгиева

ПП ГЕРБ

082800053

член

Николинка Спиридонова Николова

ПП ГЕРБ

082800056

Зам.-Председател

Димитрина Демирева Пеева

ПП ГЕРБ

082800064

член

Тодорка Кирова Иванова

ПП ГЕРБ

082800073

Председател

Иванка Великова Русчева

ПП ГЕРБ

082800098

член

Костадина Йорданова Цвяткова

ПП ГЕРБ

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800001

Председател

Калоян Димитров Йорданов

ПП ГЕРБ

082800002

Зам.-Председател

Мария Кръстева Иванова

ПП ГЕРБ

082800002

член

Павел Иванов Паунов

ПП ГЕРБ

082800012

Секретар

Дияна Здравкова Андреева

ПП ГЕРБ

082800013

член

Анелия Костадинова Матеева

ПП ГЕРБ

082800014

член

Ивелин Иванов Иванов

ПП ГЕРБ

082800015

Секретар

Галина Йовчева Младенова

ПП ГЕРБ

082800017

Зам.-Председател

Добри Желязков Чернев

ПП ГЕРБ

082800022

член

Детелина Димитрова Русева-Попова

ПП ГЕРБ

082800029

член

Васил Ивелинов Иванов

ПП ГЕРБ

082800030

Секретар

Полина Диянова Марашлиева

ПП ГЕРБ

082800049

член

Любка Колева Донева

ПП ГЕРБ

082800053

член

Мария Янакиева Иванова

ПП ГЕРБ

082800056

Зам.-Председател

Диян Христов Йорданов

ПП ГЕРБ

082800064

член

Ивелин Жеков Иванов

ПП ГЕРБ

082800073

Председател

Денка Русева Георгиева

ПП ГЕРБ

082800098

член

Маргарита Цветанова Цонкова

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:43 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения