Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №247-НС/23.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов – упълномощен представител на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021г.

            След извършена проверка РИК Добрич на упълномощените представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ констатира, че за 4 /четирима/ от общо 136 /сто тридесет и шест/ са налице несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Добрич 132 /сто тридесет и два/ броя упълномощени представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Веселин Ангелов Демиров

131 /23.03.2021 г.

2

София Жекова Стойкова

132 /23.03.2021 г.

3

Койна Елкова Колева

133 /23.03.2021 г.

4

Йордан Георгиев Димитров

134 /23.03.2021 г.

5

Митко Василев Димитров

135 /23.03.2021 г.

6

Веселин Стоянов Митев

136 /23.03.2021 г.

7

Виолета Иванова Зурера Мартинез

137 /23.03.2021 г.

8

Дияна Георгиева Илиева

138 /23.03.2021 г.

9

Катя Стоянова Георгиева

139 /23.03.2021 г.

10

Мария Атанасова Димитрова

141 /23.03.2021 г.

11

Мариян Йорданов Стоянов

142 /23.03.2021 г.

12

Марияна Йорданова Рашкова

143 /23.03.2021 г.

13

Красимира Колева Недева

144 /23.03.2021 г.

14

Пламена Ивелинова Николова

145 /23.03.2021 г.

15

Христо Иванов Христов

146 /23.03.2021 г.

16

Яница Живкова Стоянова

147 /23.03.2021 г.

17

Атанас Вълчев Димитров

148 /23.03.2021 г.

18

Димитър Стоянов Димитров

149 /23.03.2021 г.

19

Теодор Енчев Дончев

150 /23.03.2021 г.

20

Марияна Великова Стоянова

151 /23.03.2021 г.

21

Атанаска Рашкова Дончева

152 /23.03.2021 г.

22

Иван Георгиев Добрев

154 /23.03.2021 г.

23

Стефан Стаматов Димитров

155 /23.03.2021 г.

24

Станчо Динев Станчев

156 /23.03.2021 г.

25

Вярка Христова Георгиева

157 /23.03.2021 г.

26

Галин Русенов Петков

158 /23.03.2021 г.

27

Никола Костадинов Станчев

159 /23.03.2021 г.

28

Христо Димитров Кръстев

160 /23.03.2021 г.

29

Павлинка Николова Иванова

161 /23.03.2021 г.

30

Неда Жекова Гушева

162 /23.03.2021 г.

31

Даринка Димитрова Желязкова

163 /23.03.2021 г.

32

Димка Василева Господинова

164 /23.03.2021 г.

33

Бона Тончева Илиева

165 /23.03.2021 г.

34

Злати Станков Димов

166 /23.03.2021 г.

35

Маринка Колева Георгиева

167 /23.03.2021 г.

36

Марияна Петрова Йорданова

168 /23.03.2021 г.

37

Тошко Димитров Янев

169 /23.03.2021 г.

38

Иванка Николова Маринова

170 /23.03.2021 г.

39

Радка Дикова Иванова

171 /23.03.2021 г.

40

Илия Петров Илиев

172 /23.03.2021 г.

41

Десислава Борисова Стойчева

173 /23.03.2021 г.

42

Костадин Николов Станчев

174 /23.03.2021 г.

43

Марияна Георгиева Станчева

175 /23.03.2021 г.

44

Кольо Станков Колев

176 /23.03.2021 г.

45

Моника Галинова Димитрова

177 /23.03.2021 г.

46

Милко Марчев Станчев

178 /23.03.2021 г.

47

Росица Маринчева Атанасова

180 /23.03.2021 г.

48

Ганка Антонова Йорданова

181 /23.03.2021 г.

49

Кера Йорданова Михалева

182 /23.03.2021 г.

50

Жельо Кръстев Симеонов

183 /23.03.2021 г.

51

Николай Василев Василев

184 /23.03.2021 г.

52

Николай Иванов Русев

185 /23.03.2021 г.

53

Мирослав Димитров Ахпазов

186 /23.03.2021 г.

54

Георги Трошев Иванов

187 /23.03.2021 г.

55

Атанас Тодоров Дончев

188 /23.03.2021 г.

56

Атанас Николов Иванов

189 /23.03.2021 г.

57

Иван Недев Иванов

190 /23.03.2021 г.

58

Анастас Николов Ташев

191 /23.03.2021 г.

59

Ивелин Иванов Николов

192 /23.03.2021 г.

60

Димитър Енчев Димитров

193 /23.03.2021 г.

61

Георги Николов Енев

194 /23.03.2021 г.

62

Николай Енчев Колев

195 /23.03.2021 г.

63

Иван Стоянов Иванов

196 /23.03.2021 г.

64

Хараламби Славов Хараламбиев

198 /23.03.2021 г.

65

Стоян Василев Стоянов

199 /23.03.2021 г.

66

Теодор Добрев Вълков

200 /23.03.2021 г.

67

Васил Георгиев Петров

201 /23.03.2021 г.

68

Коста Стефанов Костов

202 /23.03.2021 г.

69

Дарин Йорданов Илиев

203 /23.03.2021 г.

70

Виолета Иванова Андреева

204 /23.03.2021 г.

71

Ивелин Илиев Атанасов

205 /23.03.2021 г.

72

Кольо Янков Колев

206 /23.03.2021 г.

73

Милчо Димитров Милев

207 /23.03.2021 г.

74

Моньо Иванов Димов

208 /23.03.2021 г.

75

Димитър Василев Банчев

209 /23.03.2021 г.

76

Кирил Стойков Петров

210 /23.03.2021 г.

77

Аспарух Георгиев Кръчмаров

211 /23.03.2021 г.

78

Димитър Христов Димитров

212 /23.03.2021 г.

79

Иван Димитров Игнатов

213 /23.03.2021 г.

80

Калоян Димитров Димитров

214 /23.03.2021 г.

81

Кремена Василева Янчева

215 /23.03.2021 г.

82

Атанас Илиев Атанасов

216 /23.03.2021 г.

83

Николай Ганчев Николов

217 /23.03.2021 г.

84

Николай Димитров Димитров

218 /23.03.2021 г.

85

Петко Славов Петков

219 /23.03.2021 г.

86

Петър Тодоров Сивриев

220 /23.03.2021 г.

87

Петя Трошева Атанасова

221 /23.03.2021 г.

88

Стоян Василев Василев

222 /23.03.2021 г.

89

Тодор Иванов Грудев

223 /23.03.2021 г.

90

Деница Станева Василева

224 /23.03.2021 г.

91

Анастасия Желязкова Георгиева

225 /23.03.2021 г.

92

Веселина Георгиева Димитрова-Дучева

226 /23.03.2021 г.

93

Галина Стоянова Йорданова-Кирилова

227 /23.03.2021 г.

94

Марийка Маринова Йовева

228 /23.03.2021 г.

95

Ташо Николов Димитров

229 /23.03.2021 г.

96

Петър Василев Атанасов

230 /23.03.2021 г.

97

Светла Парашкевова Георгиева

231 /23.03.2021 г.

98

Андрей Маринов Георгиев

232 /23.03.2021 г.

99

Силвия Атанасова Димитрова

233 /23.03.2021 г.

100

Тодорка Статева Йорданова

234 /23.03.2021 г.

101

Нели Стефанова Атанасова

235 /23.03.2021 г.

102

Иван Пламенов Даскалов

236 /23.03.2021 г.

103

Злати Марчев Златев

237 /23.03.2021 г.

104

Стоянка Димитрова Попова

238 /23.03.2021 г.

105

Сунай Фердунов Ефраимов

239 /23.03.2021 г.

106

Светла Пламенова Златева

240 /23.03.2021 г.

107

Станко Тинков Станков

241 /23.03.2021 г.

108

Маргарита Славова Станкова

242 /23.03.2021 г.

109

Никола Савов Иванов

243 /23.03.2021 г.

110

Даринка Александрова Кърчева

244 /23.03.2021 г.

111

Веселин Анастасов Костов

245 /23.03.2021 г.

112

Жулиета Стефанова Тодорова

246 /23.03.2021 г.

113

Йовка Иванова Тодорова

247 /23.03.2021 г.

114

Атанас Димов Димов

248 /23.03.2021 г.

115

Виолета Димова Димова

249 /23.03.2021 г.

116

Иванка Недева Недева

250 /23.03.2021 г.

117

Миланка Господинова Стефанова

251 /23.03.2021 г.

118

Димитричка Георгиева Иванова

252 /23.03.2021 г.

119

Светлин Петров Лефтеров

253 /23.03.2021 г.

120

Стоян Димитров Стоянов

254 /23.03.2021 г.

121

Димитър Иванов Иванов

255 /23.03.2021 г.

122

Жулиен Иванов Желязков

256 /23.03.2021 г.

123

Донка Иванова Сивкова

257 /23.03.2021 г.

124

Калинка Жекова Узунова

258 /23.03.2021 г.

125

Нергюн Нуриева Дервиш

259 /23.03.2021 г.

126

Донка Панайотова Пехливанска

260 /23.03.2021 г.

127

Нина Русинова Костова

261 /23.03.2021 г.

128

Васка Атанасова Иванова

262 /23.03.2021 г.

129

Пенко Вълков Димов

263 /23.03.2021 г.

130

Христо Начков Бошнаков

264 /23.03.2021 г.

131

Станислав Георгиев Славов

265 /23.03.2021 г.

132

Антон Стойков Андонов

266/23.03.2021 г.

 1. ОТКАЗВАда публикува като упълномощени представители 4 /четирима/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Маргарита Георгиева Георгиева

Лицето е регистрирано като член на СИК 81200019

2

Станка Аврамова Василева

Лицето е регистрирано като член на СИК 82700020

3

Александър Стефанов Панайотов

Лицето е регистрирано като член на СИК 82700029

4

Милен Стоянов Николов

Лицето е регистрирано като член на СИК 81700027

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:44 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения