Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление с вх. №272-НС/24.03.2021г. от Назмие Исмаил Люман - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ за Община Крушари за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „Движение за права и свободи - ДПС“.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №03, съответно в 16:00 часа на 24.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички 16 /шестнадесет/ броя са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 16 /шестнадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „Движение за права и свободи - ДПС“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 Име, Презиме, Фамилия

1

 Сали Илми Азис

2

 Къймет Исеин Джелилова

3

 Бирсял Джемалдин Рафиева

4

 Васвие Исмаилова Нуриева

5

 Мудин Кадир Кадир

6

 Иван Христов Янакиев

7

 Кръстьо Стоянов Харалампиев

8

 Тансер Илмиев Нуриев

9

 Мустафа Ахмед Иса

10

 Бирсен Ридван Ахмед

11

 Несин Едает Рашид

12

 Катя Младенова Младенова

13

 Айдън Салим Федаил

14

 Джем Ахмед Юсеин

15

 Митко Енчев Алексиев

16

 Кадир Реджеб Кадир

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 16 /шестнадесет/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения