Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Тервел

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №269-НС/24.03.2021г. от Павлинка Цветкова Андриянова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Тервел.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №34-НС от 26.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на ПП ГЕРБ в Община Тервел посочени в предложението, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700001

член

Славка Иванова Желева

ПП ГЕРБ

082700012

Зам.-председател

Невяна Спиридонова Великова

ПП ГЕРБ

082700017

член

Стефан Николов Костов

ПП ГЕРБ

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700001

член

Павлинка Стайкова  Иванова

ПП ГЕРБ

082700012

Зам.-председател

Стефан Николов Костов

ПП ГЕРБ

082700017

член

Севиляй Севги Халид

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения