Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпили са заявления  с вх. №259-НС/24.03.2021г. и вх. №274-НС/24.03.2021г от Тихомир Маринов Маринов - упълномощен представител на  за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведено под №02  в 13:03ч. и 16:40ч. на 24.03.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 2 /двама/ от общо 199 /сто двадесет и девет/ са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 197 /сто деветдесет и седем/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1.       

Полина Петрова Петрова

2.       

Снежана Пенева Добрева

3.       

Стела Стефанова Иванова

4.       

Илиян Димитров Иванов

5.       

Мариела Красимирова Стоянова

6.       

Живко Петков Димитров

7.       

Александър Иванов Тасев

8.       

Радослав Симеонов Колев

9.       

Тодор Костадинов Ангелов

10.   

Станка Петрова Великова

11.   

Георги Иванов Стойков

12.   

Калина Енчева Георгиева

13.   

Теодора Димитрова Господинова

14.   

Недялко Светославов Димитров

15.   

Павлина Георгиева Йорданова

16.   

Галина Тодорова Георгиева

17.   

Матей Иванов Матеев

18.   

Стилияна Мирославова Станева

19.   

Иглика Атанасова Влайкова-Стефанова

20.   

Константин Василев Костадинов

21.   

Цветомир Димитров Димитров

22.   

Иван Димитров Димитров

23.   

Станимир Колев Стефанов

24.   

Анатолий Станиславов Стойчев

25.   

Кръстина Маркова Василева

26.   

Таня Димитрова Кирчева

27.   

Кирил Русков Кирилов

28.   

Александрина Николаева Кирилова

29.   

Драгомир Асенов Карагеоргиев

30.   

Атанас Бончев Атанасов

31.   

Николай Любомиров Борисов

32.   

Даниел Стамболов Гюзелев

33.   

Петранка Проданова Василева

34.   

Карен Едуард Кеворкян

35.   

Михаил Георгиев Михайлов

36.   

Христо Николов Христов

37.   

Каролина Христова Николова

38.   

Георги Радев Георгиев

39.   

Симеон Михайлов Вълчев

40.   

Ирина Михайловна Дичева

41.   

Мирослав Костадинов Методиев

42.   

Красимира Димитрова Атанасова

43.   

Радостин Георгиев Радев

44.   

Айсен Исмет Кадир

45.   

Александър Атанасов Вълчев

46.   

Анна Миткова Петкова

47.   

Атанас Николов Костов

48.   

Божидар Колев Стефанов

49.   

Борислава Тодорова Богданова

50.   

Ванеса Ивелинова Иванова

51.   

Георги Атанасов Георгиев

52.   

Георги Георгиев Димов

53.   

Гергана Емилова Иванова

54.   

Дико Йорданов Диков

55.   

Димитър Вълчев Димитров

56.   

Емил Стоянов Енчев

57.   

Жечка Иванова Димитрова

58.   

Иван Иванов Иванов

59.   

Иван Костадинов Иванов

60.   

Иван Симеонов Иванов

61.   

Иванка Николова Желева

62.   

Йоана Пламенова Пенева

63.   

Йордан Георгиев Гичев

64.   

Йордан Николов Йорданов

65.   

Костадин Станиславов Костадинов

66.   

Кристин Георгиева Маринова

67.   

Мариян Атанасов Симеонов

68.   

Мелег Озгюр Шабан

69.   

Наталия Красимирова Николова

70.   

Николай Михайлов Йорданов

71.   

Павлин Иванов Павлов

72.   

Пенка Матеева Панчева

73.   

Петър Атанасов Георгиев

74.   

Петър Илиев Тодоров

75.   

Румен Димитров Рашков

76.   

Румяна Георгиева Йорданова

77.   

Светла Стефанова Гаделева

78.   

Славена Атанасова Петрова

79.   

Стелиян Красимиров Иванов

80.   

Стоян Димитров Стоянов

81.   

Таня Иванова Иванова

82.   

Теодор Радославов Савов

83.   

Теодора Петрова Желева

84.   

Тодор Ангелов Пархов

85.   

Христина Стефанова Павлова

86.   

Цветан Станиславов Костадинов

87.   

Явор Веселинов Петков

88.   

Яна Георгиева Колева

89.   

Янка Николова Иванова

90.   

Марта Валентинова Гаделева

91.   

Стоян Кръстев Желязков

92.   

Пенчо Христов Стайков

93.   

Велина Боянова Георгиева

94.   

Дамян Маринов Димов

95.   

Тодорка Димитрова Гочева

96.   

Георги Стоянов Гочев

97.   

Назиля Адем Мюстеджеб

98.   

Николай Николов Димов

99.   

Минчо Маринов Атанасов

100.                      

Пламен Иванов Овчаров

101.                      

Дона Кирилова Петкова

102.                      

Стоян Петров Стоянов

103.                      

Станка Костадинова Георгиева

104.                      

Деян Колев Станков

105.                      

Светла Иванова Йовчева

106.                      

Никола Иванов Николов

107.                      

Йорданка Дженева Колева

108.                      

Събка Михова Костадинова

109.                      

Боян Стоянов Маринов

110.                      

Иванка Петрова Атанасова

111.                      

Георги Костадинов Станчев

112.                      

Росен Димитров Иванов

113.                      

Георги Иванов Попов

114.                      

Димитър Нейков Тодоров

115.                      

Живко Пламенов Желязков

116.                      

Станко Колев Станков

117.                      

Валери Демиров Иванов

118.                      

Величка Петрова Иванова

119.                      

Ивелина Людмилова Маринова

120.                      

Стефка Иванова Любенова

121.                      

Любослав Галинов Димитров

122.                      

Петър Стоянов Петров

123.                      

Тодорка Стоянова Петрова

124.                      

Елена Маринова Събева

125.                      

Динко Иванов Динков

126.                      

Красимира Иванова Тодорова

127.                      

Надя Йорданова Жилиева

128.                      

Велизар Дианов Ангелов

129.                      

Кремена Генчева Илиева

130.                      

Джулия Атанасова Атанасова

131.                      

Георги Георгиев Георгиев

132.                      

Георги Симеонов Георгиев

133.                      

Веска Станева Симеонова

134.                      

Андрей Ивелинов Загорски

135.                      

Димитричка Тодорова Върбанова

136.                      

Елена Михайлова Манева

137.                      

Теодора Милкова Милева

138.                      

Биляна Панайотова Иванова

139.                      

Димитричка Иванова Стефанова

140.                      

Калоян Николаев Петров

141.                      

Виолета Стефанова Дучева

142.                      

Андон Симеонов Донев

143.                      

Славяна Василева Георгиева

144.                      

Йордан Майчев Толмазов

145.                      

Пембе Абил Илиева

146.                      

Васил Милев Петров

147.                      

Хаят Ерджан Али

148.                      

Халилибрям Али Акиф

149.                      

Ивелин Пейчев Ройдев

150.                      

Кирил Йорданов Кирев

151.                      

Иван Стоянов Харчев

152.                      

Димитър Александров Амиров

153.                      

Васил Стоянов Василев

154.                      

Димо Маринов Димов

155.                      

Таня Василева Тритакова

156.                      

Йорданка Парашкевова Ставракиева

157.                      

Габриела Димова Сотирова

158.                      

Недялка Петрова Йоргакиева

159.                      

Борис Христов Петров

160.                      

Георги Спиров Доцин

161.                      

Димитър Иванов Енев

162.                      

Мария Апостолова Янева

163.                      

Марчо Златев Марчев

164.                      

Пламен Атанасов Даскалов

165.                      

Димитър Тодоров Ахпазов

166.                      

Гинка Андреева Драганова

167.                      

Томислав Андонов Атанасов

168.                      

Иванка Димитрова Малева

169.                      

Анатолий Живков Янишев

170.                      

Анелия Желязкова Костова

171.                      

Валя Василева Гавраилова

172.                      

Иванка Статева Адамова

173.                      

Милена Маринова Тодорова

174.                      

Янка Стоянова Павлова

175.                      

Деяна Михайлова Митева

176.                      

Валентина Димова Марчева

177.                      

Денка Иванова Стоянова

178.                      

Ванушка Йорданова Стойчева

179.                      

Евелина Николова Димитрова

180.                      

Емилия Дженкова Михайлова

181.                      

Марчо Великов Марев

182.                      

Живка Василева Карагюлиева

183.                      

Михаил Василев Иванов

184.                      

Николинка Иванова Василева

185.                      

Иванка Жекова Янкова

186.                      

Янка Георгиева Желязкова

187.                      

Иванка Атанасова Колева

188.                      

Нела Ангелова Георгиева

189.                      

Марийка Алексиева Йорданова

190.                      

Петко Колев Димитров

191.                      

Николин Митков Митков

192.                      

Лазар Георгиев Лазаров

193.                      

Велко Иванов Тончев

194.                      

Галена Николова Маринова-Гавраилова

195.                      

Метин Хамди Исмаил

196.                      

Венцислав Рафаилов Дучев

197.                      

Станислава Драгнева Атанасова

 

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпници 2 /двама/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1.

Боряна Стефанова Христова

Лицето е регистрирано за застъпник от ГЕРБ-СДС

2.

Веселин Стоянов Иванов

Лицето е регистрирано като член на СИК 081700013

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 197 /сто деветдесет и седем/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения