Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община град Добрич за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

С вх. № 211-НС/20.03.2021 г. и вх. № 212-НС/20.03.2021  в РИК Добрич са постъпили писма от Община град Добрич с информация за броят на подадените за гласуване с подвижна избирателна кутия и заповедта на Кмета на Община град Добрич за образуване на територията на Община град Добрич на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за провеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал. 1 т. 4 , във връзка с чл. 90, чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 2 от ИК, и Решение №2117-НС/22.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА един брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на Община град Добрич, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. с номер - 082800130.
 2. ОПРЕДЕЛЕЯ, съгласно заповедта на Кмета, помещение за предоставяне на ПСИК, което да осигури нормалното протичане на изборния ден, находящо се в зала №2 в Общински младежки център /Младежки дом/ на пл. „Стария орех“ 1.
 3. НАЗНАЧАВА състав от седем броя членове на ПСИК в Община град Добрич, както следва:

СИК №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Партия

082800130

Форса Василева Сърдъмова

Председател

ПП ГЕРБ

082800130

Милена Иванова Иванова

Зам.-председател

ОП-ВМРО

082800130

Атанас Георгиев Йовев

Секретар

БСП за България

082800130

Иван Бончев Миленов

Член

ПП ВОЛЯ

082800130

Серджан Мустафа Бекир

Член

ПП ДПС

082800130

Кирил Руменов Николов

член

КП ДБ Обединение

082800130

Живка Райчева Бакларова

член

ПП ГЕРБ

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на ПСИК по т.3

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:53 часа

Свързани решения:

141-НС/26.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения