Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
Добрич, 24.03.2021

ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община Добричка за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

С вх. № 236-НС/23.03.2021 г. в РИК Добрич е постъпило предложение от Община Добричка за образуване и състав на ПСИК и с вх.№233-НС/23.03.2021г. заповед на Кмета на Община Добричка за образуване на територията на Община Добричка на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за провеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал. 1 т. 4 , във връзка с във връзка с чл. 90, чл. 91 ал. 11 и чл. 89 ал. 2 от ИК, и Решение №2117-НС/22.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА един брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на Община Добричка, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021г. с номер - 081500068.
 2. ОПРЕДЕЛЕЯ, съгласно заповедта на Кмета, помещение за предоставяне на ПСИК, което да осигури нормалното протичане на изборния ден, с адрес: с. Смолница, община Добричка, ул. “Първа“ №24 – училище, етаж първи, стая №2.
 3. НАЗНАЧАВА състав от седем броя членове на ПСИК в Община Добричка, както следва:

СИК №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Партия

081500068

Стоян Тихомиров Кирилов

Председател

ПП ГЕРБ

081500068

Гинка Банкова Иванова

Зам.-председател

БСП за България

081500068

Айлин Гюнай Сабри

Секретар

ПП ДПС

081500068

Нелина Цветанова Игнатова

Член

ПП ГЕРБ

081500068

Олга Захариева Дякова

Член

К ОП

081500068

Васил Иванов Динков

член

ПП ВОЛЯ

081500068

Калоян Колев Байчев

член

БСП за България

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на ПСИК по т.3

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:57 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения