Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
Добрич, 26.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №280-НС/25.03.2021г. и вх. №289-НС/26.03.2021г. от Кина Драгнева  -  упълномощен представител на ПП ГЕРБ и вх. №292-НС/26.03.2021г. от Милена Вълчева Желева-Керанова – упълномощен представител на КП „Демократична България-Обединение“, вх. №288-НС/26.03.2021г., от Жулиета Васкова Игнатова – упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“,  вх.№294-НС/26.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов -  упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“, вх. №309/26.03.2021г. от Светлана Георгиева Василева – упълномощен представител на Партия „Воля“ за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на ПП ГЕРБ в Община Добрич посочени в предложението, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800008

Зам.-председател

Дияна Димитрова Чернева

ПП ГЕРБ

082800009

член

Светлана Михайлова Алексиева

ПП ГЕРБ

082800010

член

Елица Иванова Георгиева

ПП ГЕРБ

082800017

член

Мирослав Атанасов Димитров

ПП ГЕРБ

082800068

Зам.- председател

Калоян Димитров Йорданов

ПП ГЕРБ

082800078

член

Илия Костадинов Милев

ПП ГЕРБ

082800083

Зам.- председател

Мария Костадинова Колева

ПП ГЕРБ

082800083

член

Илияна Динкова Христова

ПП ГЕРБ

082800109

член

Минка Вълева Симеонова

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800008

Зам.-председател

Атанаска Колева Йорданова

ПП ГЕРБ

082800009

член

Йорданка Тодорова Бонева

ПП ГЕРБ

082800010

член

Деян Герасимов Михайлова

ПП ГЕРБ

082800017

член

Катерина Веселинова Петрова

ПП ГЕРБ

082800068

Зам.- председател

Александрина Тодорова Костадинова

ПП ГЕРБ

082800078

член

Еленка Маринова Милева

ПП ГЕРБ

082800083

Зам.- председател

Илияна Динкова Христова

ПП ГЕРБ

082800083

член

Станка Енчева Василева

ПП ГЕРБ

082800109

член

Кристиян Иванов Първанов

ПП ГЕРБ

       

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на КП Демократична България- Обединение в Община Добрич посочени в предложението, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800088

член

Боряна Иванова Костадинова-Георгиева

КП ДБ Обединение

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800088

член

Василена Димитрова Лазарова

КП ДБ Обединение

 

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в Община Добрич посочени в предложението, както следва:
       

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800082

Зам.- председател

Емилия Георгиева Стоянова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800037

член

Руска Иванова Иванчева

Коалиция „Обединени патриоти

082800055

зам. председател

Владка Кръстева Цочева

Коалиция „Обединени патриоти

082800066

председател

Николинка Стефанова Георгиева

Коалиция „Обединени патриоти

082800106

Член

Даниела Михаилова Нейчева

Коалиция „Обединени патриоти

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800082

Зам.-председател

Маринка Димитрова Божинова

Коалиция „Обединени патриоти“

82800037

член

Снежана Николова Райчева

Коалиция „Обединени патриоти

82800055

зам. председател

Георги Денчев Денев

Коалиция „Обединени патриоти

82800066

председател

Росен Господинов Райчев

Коалиция „Обединени патриоти

82800106

Член

Тодорка Колева Василева-Колева

Коалиция „Обединени патриоти

   
             

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Партия „Воля“ в Община Добрич посочени в предложението, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800010

член

Светла Лазарова Атанасова

ПП ВОЛЯ

082800068

секретар

Анелия Красимирова Белчева-Кънева

ПП ВОЛЯ

082800076

член

Веселина Николова Грекова

ПП ВОЛЯ

082800077

член

Донка Жекова Вълчева

ПП ВОЛЯ

082800080

член

Еленка Жекова Тончева

ПП ВОЛЯ

082800083

секретар

Мариян Георгиев Георгиев

ПП ВОЛЯ

082800085

член

Камен Цветанов Добрев

ПП ВОЛЯ

082800087

член

Теодора Тончева Иванова

ПП ВОЛЯ

082800091

член

Емилия Борисова Енева

ПП ВОЛЯ

082800107

член

Георги Йорданов Иванов

ПП ВОЛЯ

082800110

член

Искра  Василева Георгиева

ПП ВОЛЯ

082800111

член

Красимир Василев Георгиев

ПП ВОЛЯ

082800130

член

Иван Бончев Миленов

ПП ВОЛЯ

   

 

 

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800010

член

Георги Иванов Гушев

ПП ВОЛЯ

082800068

секретар

Елина Делева Минчева

ПП ВОЛЯ

082800076

член

Марияна Димитрова Стоянова

ПП ВОЛЯ

082800077

член

Дияна Росенова Христова

ПП ВОЛЯ

082800080

член

 Радослав Славов  Станев

ПП ВОЛЯ

082800083

секретар

Натали Миленова Илиева

ПП ВОЛЯ

082800085

член

Таня Атанасова Маринова

ПП ВОЛЯ

082800087

член

Ирина Вълчева Петкова

ПП ВОЛЯ

082800091

член

Мариян Михалев Енев

ПП ВОЛЯ

082800107

член

Кирил Славов Киров

ПП ВОЛЯ

082800110

член

Иванка Николова Христова

ПП ВОЛЯ

082800111

член

Василена Тодорова Стоянова

ПП ВОЛЯ

082800130

член

Ивелина Вендова Велкова

ПП ВОЛЯ

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения