Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Добрич, 26.03.2021

ОТНОСНО: жалба от Марин Георгиев Хаджийски – общински ръководител на ПП ГЕРБ в Община Добричка за неразрешена предизборна агитация – поставяне на агитационни афиши на неустановените за това места, с логото на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

В РИК Добрич e постъпила жалба от Марин Георгиев Хаджийски – общински ръководител на ПП ГЕРБ в Община Добричка с вх. №266-НС/24.03.2021г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №04-НС/24.03.2021г. в 14:35ч., с информация, че има поставени неправомерно агитационни материали /плакати/ от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – на спирките на с. Бранище, Община Добричка, Област Добрич.

Към жалбата, като доказателствен материал, са приложени 2 /два/ броя снимки изпратени на официалния имейл публикуван на страницата на РИК Добрич.

Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационни материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешението на собственика или управителя на имота, поради което дежурните членове на РИК Добрич, приели жалбата, незабавно след приемането и за изясняване на фактическата обстановка, извършват служебна проверка на изложените обстоятелства.

След извършена служебна проверка на предоставения снимков материал и на Заповед № 194/24.02.2021 г. на Кмета на Община Добричка за определяне местата за поставяне на агитационни материали, РИК Добрич установи, че  агитационните материали на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ са поставени на място, различно от определените за целта места, което се явява нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 във връзка с чл. 183, ал. 3 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. Разпорежда премахването на неправомерно поставените плакати на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ от спирките на с. Бранище, Община Добричка, Област Добрич
 2. Настоящото да се сведе за изпълнение до Кмета на Община Добричка.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:09 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения