Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
Добрич, 26.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №293-НС/26.03.2021г. от Милена Вълчева Желева-Керанова – упълномощен представител на КП Демократична България- Обединение, вх. №287-НС/26.03.2021г. и №290/26.03.2021г. от Жулиета Васкова Игнатова- упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“, вх. №295-НС/26.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов- упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“, вх. №310/26.03.2021г. от Светлана Георгиева Василева – упълномощен представител на Партия „Воля“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №37-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на КП Демократична България- Обединение в Община Добричка посочени в предложението, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500043

член

Василена Димитрова Лазарова

КП ДБ Обединение

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500043

член

Калинка Химчева Георгиева

КП ДБ Обединение

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в Община Добричка посочени в предложението, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800007

председател

Жени Здравкова Иванова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800021

член

Стела Кирилова Енчева

Коалиция „Обединени патриоти“

 

082800022

секретар

Цветомира Добромирова Радева

Коалиция „Обединени патриоти“

082800024

член

Николай Стефанов Драганов

Коалиция „Обединени патриоти“

081500038

член

Николинка Димитрова Ангелова

Коалиция „Обединени патриоти

082800049

 

член

Илия Михайлов Илиев

Коалиция „Обединени патриоти“

       

 

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800007

председател

Юлия Жасминова Новакова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800021

член

Цветомира Добромирова Радева

Коалиция „Обединени патриоти“

 

082800022

секретар

Стела Кирилова Енчева

Коалиция „Обединени патриоти“

082800024

член

Виолета Драганова Йорданова

Коалиция „Обединени патриоти“

      081500038

член

Пенка Великова Върбанова

Коалиция „Обединени патриоти

082800049

член

Станислава Великова Йорданова

Коалиция „Обединени патриоти“

 

 1. ЗАМЕНЯ членове на СИК от състава на Партия „Воля“ в Община Добричка посочени в предложението, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500016

член

Борис Веселинов Бенов

ПП ВОЛЯ

081500021

председател

Цонка Лазарова Проданова

ПП ВОЛЯ

081500023

член

Илияна Емилова Енчева

ПП ВОЛЯ

081500030

председател

Драганка Стоянова Жечева

ПП ВОЛЯ

081500038

член

Ганка Добрева Вачева

ПП ВОЛЯ

081500039

секретар

Живка Георгиева Михалева

ПП ВОЛЯ

081500057

председател

Христо Руменов Пейчев

ПП ВОЛЯ

081500067

член

Петранка Димитрова Ганева

ПП ВОЛЯ

081500068

член

Васил Иванов Динков

ПП ВОЛЯ

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500016

член

Славена Михалева Георгиева

ПП ВОЛЯ

081500021

председател

Филка Славчева Борисова

ПП ВОЛЯ

081500023

член

Йордан Тодоров Йорданов

ПП ВОЛЯ

081500030

председател

Петранка Димитрова Ганева

ПП ВОЛЯ

081500038

член

Цонка Лазарова Проданова

ПП ВОЛЯ

081500039

секретар

Добромир Мирославов Димитров

ПП ВОЛЯ

081500057

председател

Стоянка Стефанова Великова-Димитрова

ПП ВОЛЯ

081500067

член

Драганка Стоянова Жечева

ПП ВОЛЯ

081500068

член

Мартин Петров Малчев

ПП ВОЛЯ

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:10 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения