Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Добрич, 26.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Тервел

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №307-НС/26.03.2021г. от  Светлана Георгиева Василева- упълномощен представител на  Партия „ВОЛЯ“ и  вх. №303-НС/26.03.2021г. от  Фикрет Ешреф Мюрсел - упълномощен представител на  Партия „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на СИК в Община Тервел.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №33-НС от 26.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ВОЛЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тервел, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700006

член

Пенка Колева Петрова

Партия“ ВОЛЯ“

082700010

Председател

Руса Колева Колева

Партия“ ВОЛЯ“

082700019

Секретар

Християна Митева Колева

Партия“ ВОЛЯ“

082700029

член

Теменужка Борисова Желева

Партия“ ВОЛЯ“

     

 

     

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700006

член

Йордан Русев Христов

Партия“ ВОЛЯ“

082700010

Председател

Христо Георгиев Милушев

Партия“ ВОЛЯ“

082700019

Секретар

Христо Русев Христов

Партия“ ВОЛЯ“

082700029

член

Васил Стелиянов Вълков

Партия“ ВОЛЯ“

 

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Партия „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тервел, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700001

Член

Севинч Невзатова Сали

ДПС

082700003

Член

Снежана Тодорова Ангелова

ДПС

082700006

Член

Нурсел Асан Акиф

ДПС

082700007

Член

Айля Керимова Феим

ДПС

082700010

Член

Ердинч Али Ахмед

ДПС

082700011

Зам. председател

Фаридин Адил Ибрям

ДПС

082700018

председател

Несил Заит Бошнак

ДПС

082700019

Член

Сали Иса Сали

ДПС

082700031

Член

Нефизе Сабит Феим

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082700001

Член

Айля Керимова Феим

ДПС

082700003

Член

Гьокхан Ерсел Ахмед

ДПС

082700006

Член

Нихат Невзат Кържалъ

ДПС

082700007

Член

Севинч Невзатова Сали

ДПС

082700010

Член

Фаридин Адил Ибрям

ДПС

008270011

Зам. председател

Гюлсер Гюрсел Хамидова

ДПС

082700018

председател

Фикрет Акиф Мехмед

ДПС

082700019

Член

Еркут Мустафа Исмаил

ДПС

082700031

Член

Нела Русева Иванова

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:10 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения